Toplam yorum: 3.088.827
Bu ayki yorum: 8.515

E-Dergi

meseller Tarafından Yapılan Yorumlar

22.05.2024

kitap, bilimsel temellere dayalı bir çerçeve sunarak okuyuculara insan doğasını daha iyi anlama ve uygulama fırsatı sunuyor. İnsan psikolojisi, grup dinamikleri, karakter oluşturma, mantık, stres yönetimi, amaç duygusu ve karanlık yönlerimizin farkına varma gibi birçok konuyu ele alıyor. İnsan doğasının genel çerçevesini bu noktalarla birlikte irdeliyoruz.
22.05.2024

Günümüzde içsel huzur ve mutluluğu engelleyen en büyük etkenlerden biri olumsuz düşünceler ve eylemlerdir. Kendimizi sürekli eleştirmek, geçmişteki hatalara takılıp kalmak veya geleceğe yönelik düşüncelerle endişe yaratmak bizi gerçek potansiyelimizden uzaklaştıran düşünce kalıplarıdır. Damon Zahariades'in derinlemesine ele aldığı "Vazgeçme Sanatı" kitabı, bu kısırdöngüden kurtulmanın yollarını stratejiler eşliğinde sunarak içsel özgürlüğe giden bir yol haritası oluşturuyor.
22.05.2024

Dört bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümünde "İnsan ve Mit", ikinci bölümünde "Etkin Mit", üçüncü bölümünde"Kahramanın Yolculuğu" ve son bölüm yani dördüncü bölümünde ise diyaloglara yer vermiş. Mitolojinin psikolojik ve kişisel gelişim için kişinin nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin sindire sindire gösteriyor.

Toplumun değil bireyin gelişim aracı olan mitlerin ilkel toplumlardan tarihi yüksek kültürlere değişiminin nasıl bir yol izlediğini okurken ilk bölümde aslında o dönemlerde hiç de kolay olmadığını gözler önüne seriyor.İkinci bölümde ise 10 yıl boyunca sunumlarından derlediği mit'in temel psikolojisine odaklanıp kişisel gelişime nasıl etki ettiğini anlatırken ne kadar derin araştırmalar yaptığını hissettiriyor .Devamında yani üçüncü bölümde ise kişisel mitleri ve kişinin kendi yolculuğuna yani içsel yolculuğumuza çıkarıyor, burada kahraman biziz istemsizce kendinizi sorgularken buluyorsunuz.
22.05.2024

İşyerinde uğradığın haksızlığı, eşinin seni üzen bir davranışını, arkadaşının ihanetini veya banka kuyruğunda senin önüne geçen insanları affetmeyi nasıl başarabiliriz? Bazen çok basit bir nedeni olsa bile affetmek sandığımız kadar kolay olmayabiliyor. Sırada önüne geçen insanlara o anda sinirlenir ancak gün içerisinde bunu affedip unuturuz. Ancak eşinin, arkadaşının veya bir akrabanın yaptığı haksızlığı affetmek uzun yıllar sürebilir veya hiç affetmemeyi seçeriz. kitapta affetmek eyleminin bir zayıflık değil aksine gücün göstergesi olduğunu, bunun karşıdaki insanın kötü davranışını onayladığımız anlamına gelmediğini aksine bizi özgürleştirecek bir eylem olduğundan bahsediyor. Bu kitabı aynı zamanda psikiyatrist olan yazar kendi özel hayatından yola çıkarak yazmış. Verdiği gerçek örneklerle affedememenin sadece iki kişi arasında kalmadığının, bu durumun bütün ailede zararlara yol açtığını da anlatmış
13.05.2024

Okudukça bir şey anlatıyormuş ya da anlatacakmış gibi hissettiğiniz ama elle tutulur hiçbir şey edinemediğiniz kitaplardan biri olabilir.