Toplam yorum: 3.085.616
Bu ayki yorum: 5.301

E-Dergi

ceyhun29 Tarafından Yapılan Yorumlar

18.06.2023

Yemen'deki Osmanlı idaresinin özellikle 20.yy başındaki gidişatı irdelendikten sonra Yemen tarihi ile ilgili çalışmalardan ve Yemen'de görev yapmış bazı devlet adamlarının hatıralarından alıntılar da yapılarak, bilhassa 1910 Yemen isyanı ve birinci dünya savaşı sırasında Yemen'de Osmanlı askerinin çektiği zorluk ve sıkıntılar çarpıcı bir dille anlatılıyor.
18.06.2023

Kitap, yazarın yüksek lisans tezi. İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden Babanzade İsmail Hakkı Bey'in Tanin gazetesindeki yazıları üzerinden Osmanlı modernleşme sürecinin özellikle 19.yy sonu 20.yy başındaki siyasi ve hukuki çerçevesi çizilmeye çalışılıyor. Alanda akademik çalışma yapacak olanların yararlanabileceği bir kitap.
17.01.2023

Dünyadaki birçok millet ve kültüre ait mitolojik bilgiler veren bir kitap.
08.01.2023

Osmanlı'nın son döneminde Meşrutiyet süreci içerisinde ve Cihan harbi sırasında Arap fikri hareketleri ile İttihat Terakki genel siyaseti arasındaki ilişkileri, Arap milliyetçiliği ve Şerif Hüseyin isyanına götüren sebepleri ve benzeri tartışılan mevzuları tarafsız ve analitik bir bakış açısıyla sunan son derece ilmi ve kaliteli bir eser. Kesinlikle okunmalı.
27.12.2022

İrfan dünyamızın en önemli makalelerinden birisi ve ona verilen cevapları içeren bir kitap.