Toplam yorum: 3.100.459
Bu ayki yorum: 5.000

E-Dergi

tarıkalibey Tarafından Yapılan Yorumlar

03.11.2023

Bozuk etten en iyi hangi yemek yapılır? Cevap, hiçbir yemek çünkü et bozuk, ne yaparsanız yapın ortaya kimsenin yiyeceği bir şey çıkmaz. Dinler güvence arayışı ile ortaya çıkmış değiller, zira din diye kavramsallaştırdığınız şey esasında 'yol'dur. Ne manalar yüklüyorsunuz orası ayrı ama bu bir yol'dur, bu yol, hakikatin kendisine götürür kişiyi ve bir güvence de vermez. Arayışın sonucu din'e ulaşılmaz, din zaten vardır ve siz ona katıldığınızda onun rehberliğinde gördüğünüz yola girer ve yolculuğa başlarsınız. Güvence, modern insanın mutlak dünyevileşme sürecinde zorunlu olarak aradığı bir şeydir ve siz bu modern arayışı, tarihe giydirdiğinizde onu tahrif etmiş ve esasen kendiniz bir icad çıkarmış oluyorsunuz. Hulasa din hakikatin kendisi değildir, hakikate götüren yegane vasıtadır, bu sebepten o, bir güvence sağlamaz, tam tersi kıldan ince, kılıçtan keskince bir yolu gösterir insana. Dileyen öğüt alır bu yola girer; dilemeyen almaz ve girmez.
26.12.2021

Tahsin görgün hocanın biraz derinlemesine incelenmesi gereken bir eseri.
26.12.2021

Bütün talebelerin okuması gereken bir eser. Hoca burada hadis tarihinin başlangıcına dair çok önemli bir mevzuyu açıklığa kavuşturmaya çalışıyor.
26.12.2021

Bu alman idealizmi örtük bir şekilde bütün dünyadaki seküler düşünceleri etkilemiş olduğundan anlaşılması gereken bir mevzu. Salt almanlar hakkında bilgi vermiyor, aydınlanma Fransası ile birlikte modern dünyanın en mühim ipuçlarını da sunuyor.
20.11.2021

Sanatın ilkeleri olmaz diye düşünerek diyalektik bir biçimde okumakta fayda var. Çünkü ilkeleri de, felsefesi de olmaz.