Toplam yorum: 3.098.070
Bu ayki yorum: 2.600

E-Dergi

mihmân-i gedâ Tarafından Yapılan Yorumlar

19.04.2024

İnsanı başka canlılardan ayıran özelliklerden biri de, kendisinin ne olduğunu merak etmesidir. İnsan, kendisinin ne olduğunu, nerden gelip nereye gittiğini merak ediyor. Böylece kendisini çeşitli görüngülere göre çeşitli biçimlerde sınıflıyor, kendini bir yerlere yerleştiriyor ve kendisine bir de o yerden bakmayı deniyor.
19.04.2024

Varlık ile hiçlik, ölüm ile hayat, uyku ile uyanıklık arasında bir eser.Okuduğunuzda farklı farklı anlamlar çıkarabiliyorsunuz.
Yıllarını edebiyat ve dilin güzel kullanılması üzerine yoğunlaştırmış usta bir yazarın kaleminden,rasimözdenören den çok kaliteli öyķü.İçinde 12 hikaye barındıran kitap;sade bir dille yazılmış fakat bir o kadar anlaşılır,bir o kadar da karmaşık,esrarengiz öykülerden oluşuyor.
19.04.2024

Medeniyet tasavvuru dendiğinde akla gelen kişi. Saadeddin Ökten üstadın muhteşem bilgi ve tecrübesiyle,sohbet havasında bir eser.
19.04.2024

Özetle,eserin muhtevası ve minyatürleri kadar eserin dil ve üslubu da ilgi çekicidir.Konuşma diline yakın olmasına karşın edebi sanatlardan faydalanması,mazmun ve iktibaslara başvurması,özel bir amaca hizmet eden deyimlerin kullanılması eseri edebi olarak güçlendirmektedir.Anlatılanların Hamzavi olmayanlardan korunmak için bilmecelerle şifrelendiğini düşünmek esere esrarengiz bir boyut katmaktadır.Eserinde devlet ve dünya işlerine dair bilgi vermediğini,varlık alemini değil gayb aleminde olacak olayları açıkladığını söyler ve mintatürleri herhangi bir yerden kopyalama veya benzetme değil mana aleminde gördüğü sûret nasılsa aynen minyatürü o şekilde çizdiğinide ayrıca beyan etmektedir.
18.04.2024

Orta Asya’da kutsal bitkiler ve hayvanlar
Oğuzlar,Türkler,Moğollar,Hazar’lar,Şamanlar.. kısaca Orta Asya’da yaşamış eski Türk kavim ve toplulukların doğum-ölüm,düğün,ad koyma-büyü-avlanma-ibadet-dua gibi günlük yaşamlarında,hayvan ve bitkilere atfettikleri kudsiyeti anlatan,bir eser.İlginç ve ilgi çekici bilgilerle dolu bir eser.Eski Türklerin Müslüman olmalarıyla günümüze kadar gelmiş,eski inanç ve ritüellerin toplumda,özellikle tarikatlarda varlığının devam ettiğini anlıyoruz.
Altaylarda Gök tanrı inancı ön planda olmakla birlikte,pagan,budist ve şaman öğretilerinin ağırlığı görülmektedir.İnsan topluluğu ve hayvan topluluğunun çatışma,ittifak ve ilişkileri,bitkilerle tedavi yöntemleri,kurban edilen hayvanların iç organları ve kemiklerinden gelecek konusunda bilgi alma yönündeki uygulamalar anlatılmaktadır.
Kitabın tek eleştirilecek yönü konu başlıklarının oldukça geniş kapsamlı tutulması,alt başlıklarla düzenlense daha iyi olurdu.Tavsiye ederim.