Toplam yorum: 3.099.265
Bu ayki yorum: 3.800

E-Dergi

Alperen Kuşcu Tarafından Yapılan Yorumlar

06.07.2024

Yazar kitapta eski savaş türünün yerini yeni savaş diye adlandırdığı türe devrettiğini bunun bir dönüşüm değil tamamıyla bir kopuş olduğunu vurgulamış. Eski savaş türünü Clausewitz'le özdeşleşen, muharebe, manevra ve ulusal aidiyete dayalı harpler olarak ele alan yazar bu türün yerini asimetrik, bölgesel, ekonomik, siyasi, etnik çıkara dayalı yeni savaşın aldığını söylemekte ve bunu Bosna-Hersek iç savaşı, Irak-Afganistan işgalleri ile temellendirmeye çalışmaktadır. Kitapta uluslararası kuruluşların neden işlevsiz kaldığı ve bu yeni savaş türünün en büyük bileşeni olan örgüt, çete gibi devlet dışı aktörlerin izlediği siyaset, meşruiyet ve yollar irdelenmiş ve incelenmiş. Savaş konusuna meraklı olanlara karşılığını alabileceklerini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
11.06.2024

Tanıl Bora kitapta 3 makalesine ( İnşa Döneminde Türk Milli Kimliği, Muhafazakarlığın Çatallanan Yolları ve Türk Muhafazakarlığında Bazı Yol izleri, Din ve Milliyetçilik: Lügat ve Gramer) yer vermiş. Kitabın giriş kısmında Türk Sağının üç ideolojik konumunu fen bilimlerindeki hâl yapısı ile özleştirmeye çalışmıştır. Milliyetçiliği Türk Sağının gramer/dilbilgisi olarak ele almış ve katı hal ile özleştirmiştir. İslamcılığı imge, ritüel, değer kaynağı olarak sıvı hal ile özleştirmiştir. Muhafazakârlığı ise maddenin hallerinden gaz haline benzetmiş bunu da muhafazakarlığın, milliyetçilik ve islamcılığa dönüşebilen konumlarıyla ilişkilendirmiştir. Kitap giriş kısmındaki bu iddialı tavrına rağmen benim beklentilerim için sıradan kaldı. Ve kelime seçimi bakımından da yorum yapmam gerekirse, dili bazıları için fazla süslü ve anlamsız gelebilir. Siyaset bilimi literatüründen oldukça fazla kelime var.
02.06.2024

Fiyat performans ürünü olarak kesinlikle alınabilir. Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı ve Sosyoloji kısımları halen güncel ancak Yönetim Bilimi-Kamu Yönetimi-Çevre ve Kent Bilimi kısımlarının mevzuatları güncel değil (kitabın 2011 basımı olması ve 2017' de değişen sistemden ötürü). Ancak güncel olan üç kısım için bile alınır baskısı ve kağıt kalitesi muazzam. Çıkmış ve özgün sorular da barındırması bulunmaz bir özellik. Alana çalışan öğrenciler fyat performans olarak kesinlikle değerlendirin.
02.06.2024

Kitapta 5 ayrı akademisyenin yazılarına yer verilmiştir. İlk iki yazıda "Özel Askeri Şirketlerin" ortaya çıkışı ve buna sebep olan nedenlerle birlikte geleceği incelenmiştir. Özel Askeri Şirketlerin çıkış noktasına dayanak olarak paralı askerlik mefhumu incelenirken, genişlemesi ve yayılması ise 1980'le başlayan "Yeni Kamu İşletmeciliği" kavramı buna bağlı olarak devletlerin küçülmeye gitmesi, 2. Dünya Savaşı'nın ardından orduların personel azaltımı yapması ve soğuk savaş sonrası küreselleşme konularıyla bağdaştırılmaya çalışılmış. Üçüncü bölümün yazısında ise "ÖAŞ" kavramının kendini tanımlaması ve hukuki boyutları ele alınmış. Dördüncü ve beşinci bölümlerde ise bu şirketlerin kullanım sahaları ve bir aktör olarak devletlerle olan bağı incelenmiş. Kitapta aktif 30 özel askeri şirketin listesi, gelirleri ve aktif oldukları sahalarda tablo halinde belirtilmiş. Tahminleri ve gelecek öngörüleri ne kadar tutar bilemiyorum ancak iyi hazırlanmış bir kitap.
01.07.2023

Türkiye siyasetinde ve yayın hayatında önemli bir yere sahip olan Yön-Devrim Hareketinin kurucuları, kurulduğu dönemin şartları, oluşturmaya çalıştıkları siyasi ve toplumsal akım, ilişki içinde oldukları partiler-hakim sınıflar-ittifaklar çok anlaşılır ve güzel bir biçimde anlatılmış. Yön-Devrim Hareketinin yanı sıra fikir babası Doğan Avcıoğlu ve o dönemin sosyalist siyasi mecrası, toplum içindeki yeri de incelenmiş. Kitap basım olarakta gayet iyi.