Toplam yorum: 3.099.364
Bu ayki yorum: 3.900

E-Dergi

umutocalan Tarafından Yapılan Yorumlar

08.02.2023

İnalcık'ın uzunca bir süre evvel neşredilen eserinin İş Bankası telifine geçmesi ile yeniden neşirdir.
08.02.2023

İlk dönem Alman şarkiyatçılar Modern İslam Tarihi araştırması metodolojisini belirlemişlerdir. Özellikle Bismark Almanya'sı ve sonrası dönemde Şark tetkikleri batıda Almanya eksenli olmuş, ilk dönem İslam kaynaklarının neşri, tahkiki ve tercümeleri de bu ekolden çıkmıştır. Bu araştırıcıların başında gelenlerden olan Horovitz önemli bir tarihçidir. İbrani asıllıdır ve neredeyse tüm kaynak sami dillerini bilmektedir. Horovitz'in yazdıkları ne yazık ki anadili olan Almanca'dan çevrilmemiştir. Arapçaya yapılan tercümeden dilimize kazandırılmış olsa da bu noksanlığı belirmek gerekmektedir.
08.02.2023

İçerdiği kronoloji ve haritaları ile Arap isyanı hakkında çıkan en kapsamlı eserlerdendir. Olayı neredeyse yorum yapmadan özetler. Kuşe kağıda basılması da oldukça önemlidir. Arada bir kaç İngiliz gözüyle yapılan yorumlarda vardır.
08.02.2023

Her ne kadar da çevirisi ağır olsa dahi, OTTO yayınlarının büyük hizmetidir. Konunun en önemli isimlerinden ve büyük şarkiyatçı olarak bilinen Goldziher'in konu hakkında çalışmalarının derlenmesi ve dilimize çevrilmesi Türk Tefekkür hayatı için oldukça mühim bir hadisedir.
08.02.2023

Ağırakça'nın İslam tarihi monografilerinden olan ve halife II. Ömer olarak bilinen Ömer bin Abdülaziz' ve devrini inceleyen eser dönem hakkında çalışmak isteyen araştırmacılara giriş için faydalı olacaktır.