Toplam yorum: 3.087.213
Bu ayki yorum: 6.900

E-Dergi

muftuihsan Tarafından Yapılan Yorumlar

26.04.2021

Necip Fazıl, Hikayelerim adlı metinler toplamının azımsanmayacak kısmında bir kumarbazın hayatından kesitler aktarır. Bunu yaparken de hikaye okurundan kendi yaşadıklarına dönüp bakmasını ister. Menkıbesini ördüğü durakların dünya gerçekliği içerisinde anlaşılmasını hedefler. bundan dolayı da hayatını kasıp kavuran kumar illetinin ruh kalesinde açtığı gedikleri anlatmak tutumundan uzaklaşmaz. (Büyük Doğunun Ruhu Necip Fazıl Kısakürek, Duran Boz, s.63)
03.06.2020

Aliya yy'ın örnek alınası bir hayata ve ahlaka sahip bir düşünürü ve eylem adamıdır. Onun bütün hayatı ‘Bir dava adamı nasıl olmalıdır?’, ‘İdealist bir insanın özellikleri ne olmalıdır?’ sorularına bir cevap gibidir. ‘Aliya, dünyanın her köşesindeki insanın kendinden bir parça bulduğu evrensel söylemi geliştirdi.’ (Aliya, Akif Emre, s.11) Geleceği Yenilemek, onu mücadele ve düşünce hayatının bir özeti olarak değerlendirilebilir. Kitaptan alıntılar:
Kur’an, imtihan ve sıkıntıların, insanları ve halkları güçlü kıldığını bizlere öğretiyor. Kur’an, keza sıkıntıların sonrasında da ferahlığın geldiğini hatırlatır. (s.17)
Fikirleri engellemede gücün pek yardımı olmaz. (s.19)
Gönüllerinde İslam’ı barındıranların sonuna gerçekleştirmeleri gereken sadece üç yolun, üç yönün, üç noktanın bulunduğunu belirtmek isterim. Bunlar da: İslamî düşünceye dönüş, Müslümanların eğitilmesi ve Müslümanların İslam sınırları içinde birliğidir. (s.70)
Hayırlı okumalar.
13.03.2020

1968-1972 yılları Diyanet İşleri Başkanlığı (vekil olarak) görevini yürüten Lütfi Doğan Hocamızın bu eseri ‘eserde yer alan her bir konu, müstakil araştırma ve başlı başına bir kitap olma vasfını haiz konular hakkında bir hatırlatmadan ibaret olduğu aşikardır’ mütevazi yaklaşımı ile önemli bir eseridir. Kitaptan alıntılar:
Başkalarının felaketinde kendi saadetini arayanlar, bu durumlarıyla farkına varmadan kendi felaketlerini hazırlamış olurlar. (s.11)
Batılın revaç bulması, hak ehlinin gafleti süresincedir. Hak ehli uyanık olunca, batıl revaç bulamaz. (s.44)
İslam’da aile nizamının bina edildiği üç ana esas şunlardır:
a-Sevgi ve merhamet (Eşler arasında karşılıklı olarak sevgi ve merhametin bulunması)
b-Adalet (Eşlerin birbirlerine karşı adil ve hakkaniyetli olmaları)
c-Aile içinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma (ve bunun isabetli en güzel bir biçimde hayat sürecinde gerçekleştirilmesi) (s.56)

Okunması tavsiyesi ile.

10.02.2020

Mütercim Ergun Göze'ye RABBİM rahmet etsin. Kitabın ara başlıkları yok. Tercüme yetersiz, cümleler kopuk. Yer ve şahıs isimleri uyumlu değil. Ben de yazarların kitaplarının farklı isimlerle piyasaya sürülmesinin şık olmadığı kanaatindeyim. Malik bin Nebi serisinin en etkileyici kitabı İdeolojik Savaş Ajanları olduğunu söyleyebilirim.
31.12.2016

Kitap Said Havva'nın tasavvuf hakkındaki değerlendirmelerden oluşuyor.Tasavvuf,S.Havva'nın düşüncesinde önemli rol oynar.O,Tasavvufu şöyle tarif ediyor:“Tasavvuf İslam dininde ihsan hakikatini temsil eden ve ihsan sözünde ifadesi bulan rükündür. Gerçek tasavvuf, gerçek akidenin zevkine ermektir."Özellikle tasavvuf konusunda tesbit ettiği sonradan katılan asli unsurların dışındaki hususlara "Ayıklanmış tasavvuf."(s.66)tabirini kullanması dikkat çekici. Yine S. Kutub hakkındaki değerlendirmeleri ilk ağızdan ve söz söyleme makamında birisi olarak dikkate değer.(104)
Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, özgürlük kavramının sınırları kişinin Allah’a karşı olan sorumluluk ve kulluk görevini yerine getirmesine engel olmaktadır.(144)
Tasavvufun mutlaka alimlerden ve ilim tahsili yapıldıktan sonra alınmalıdır.(202)O halde çözüm yolu,halka gerçek tasavvufun mahiyetini ve Allah’ın dinindeki yerini anlatalım ki, tasavvuf,mücahidin ruhî azığı olsun,cihaddan kaçınma vasıtası olmasın.(s.212)