Toplam yorum: 3.100.459
Bu ayki yorum: 5.000

E-Dergi

m6_f4 Tarafından Yapılan Yorumlar

24.05.2018

Froom'un devam niteliğinde bir kitabı ilk kitap bile birlikte okunmalı zira doğrudan devamı. Fromm saldırganlık ve şiddeti farklı kuram ve yaklaşımlar bağlamında ele almakta ve malesef günümüzde görmekte zorlandığımız bir biçimde tek tek analiz etmekte ve değerlendirmektedir. tam anlamıyla başarılı bir akademik eser. tek eksi yani kitabın ilk yayın tarihinin eskimiş olmasından dolayı güncel tartışmalara değinmemesidir.
24.05.2018

ilahiyat nasıl olmalı konusunda görüşlerin yer aldığı bir eser. fakat oldukça yüzeysel kalmakta ve kitap hacminin büyük çoğunlu betimsel istatistiklerden oluşuyor.
24.05.2018

öncelikle akademik bir kitao olduğunu belirtelim. kitap din eğitimi alanında yazarın birikimini yansıttığı bir eser. islam eğitiminin neliği ve hedefleri üzerine özgün düşünceler içermektedir. Türkiye'de din eğitiminin serüvenine de kısaca değinen yazar din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini de değerlendirmektedir. oldukça kapsamlı ve bilimsel niteliği yüksek bir kitap. çok az da olsa anlatım bozuklukları mevcut. ancak önemli bir düzeyde değil.
24.05.2018

şiddetin kaynağını sorgulayan bir kitap. bir anlamda insandaki yıkıcılığın kökenleri kitaplarının özeti mahiyetinde. tek farkla aynı olguyu yazar diğer iki kitabında saldırganlık olarak ele alırken bu kitabında şiddet olarak ele almıştır. bu durum çeviriden de kaynaklanmamaktadır. orjinalleri ile karşılaştırıldığında görülmektedir. kitabın çevirisi iyi, anlaşılabilir.
24.05.2018

insan davranışlarını anlamak için hayvan davranışlarının incelenmesi olarak ifade edilen etiyolojik kuramın öncülerinden Lorenz'in saldırganlık özelinde yaptığı çalışmaları içermektedir. evrimci bir görüşe sahip olan yazar balıklar ve kuşlar üzerinde yaptığı çalışmalar ile insan saldırganlığını anlamaya çalışmıştır. saldırganlığın öğrenilen değil türün evrimsel sürecinde düzenlendiği ve içgüdüsel olduğu temel görüşündedir.