Toplam yorum: 3.085.616
Bu ayki yorum: 5.301

E-Dergi

Philantik Tarafından Yapılan Yorumlar

16.04.2022

William James, Jung, Freud, Fromm, Maslow ve Frankl gibi çok önemli düşünürlerin; din ile Tanrı konusuna ve din psikolojisine dair yaklaşımlarını örnekleyen ve açımlayan çok başarılı ve bu alanda yapılmış en derli toplu Türkçe çalışmalardan biri. Alana ilgi duyanlara kesinlikle öneririm...Ali Ayten Hocamızı; değer biçilemez emekleri, bu alana dair yaptığı yoğun ve ayrıntılı kazı çalışmaları için ayrıca kutlarım...
16.04.2022

Çeşitli eleştiri kuramları aracılığıyla "eleştiri edimi" üzerine yoğunlaşan çalışma, metin anlama ve yorumlama açısından yol gösterici örnekler sunuyor. Türkçede başvurulabilecek çok önemli bir seçki niteliği taşıyan bir kitap...
16.04.2022

Psikolojik ve felsefi teoriler aracılığıyla, insanın varoluşsal gerçekliği olan ölüm temasını ayrıntılı çözümlemelerle anlatan başarılı bir çalışma.Kesinlikle öneririm...
16.04.2022

Antik çağlardan modern zamana dek uzanan zaman diliminde; Batı anlatı geleneğinin yazınsal türlerde ölüm temasına nasıl yaklaştığını örnekleriyle açımlayan başarılı bir eser.Kesinlikle öneririm.
16.04.2022

Antik çağlardan 15.yüzyıla uzanan dönemde; aşk ve erotizm temalı şiirlerin derlendiği çok başarılı bir seçki.Alanında başyapıt sayılabilecek çalışmanın çevirisi de olağanüstü derecede akıcı.Kesinlikle öneririm...