İslam Işığında Hareketler ve İdeolojiler Hakkındaki Yorumlar

smyrsmn
19.05.2016
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Savunmacı Müslüman tipolojisinin bir örneği olan Fethi Yeken'in bu kitabında komünizm, milliyetçilik, masonluk eleştiriliyor. onun deyimi ile bu ideolojilerin tezleri çürütülüyor. Arap milliyetçiliği de bu eleştirilerden nasibini alıyor. Hasan El-Benna'nın Arapçılık, Arap birliğini olumlayan risaleleri ile çatışmalı bir dil hakim. Aslında bu da İslamcı düşünenin temel çıkmazlarını,konjonktüre göre değişen içeriğini gösteriyor. Aynı zamanda bu eseri, İslam dinini din olarak değil ama bir ideoloji olarak, dini iktidar için araçsallaştıran zihniyetin devamı olarak okumak mümkün.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (3)
Bu Yorumu Yanıtla
Abdulfettah İsmail
16.03.2016
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Bir Müslümanın hele hele davetçi bir Müslümanın mutlaka okuması gereken bir kitap.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Rafo Bro
11.03.2016
Davetçinin hayatında karşılacağı güçlükler:
1.Hased eden mü'min
2.Kin besleyen münafık
3.Savaş ilan eden kafir
4.Saptırmaya çalışan şeytan
5.Kendisiyle sürekli çekişen nefis.
Rahmetli bu hadisi konu almış ve ne yapılması gerektiğini güzel bir şekilde açıklamış.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla