Paris Antlaşması'ndan Lizbon Antlaşması'na Avrupa Birliği Hakkındaki Yorumlar


03.06.2014
Avrupa Birliği, üye devletler arasında imzalanan antlaşmalarla bugünkü kurumsal ve hukuki yapısına kavuşmuştur. Gelinen noktayı daha iyi kavraya bilmek için Avrupa Birliği'nin bütünleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri ve imzalanan antlaşmaları incelemek gerekir. Eser, bu ihtiyacı giderecek yeterlilikte.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (28) Hayır (0) Yanıtla