Selefiliğe 70 Soru Hakkındaki Yorumlar


03.10.2019
Vehhabilikten Şii mezhebine dönen bir alim olan İsam el-İmad'ın söyleşilerinin kitap haline çevrildiği bu eser, bu istibsarın delillerini tarihsel vakalar ve nasslarla ispatlamış ve bu konuların değerlendirilmesinde adalet ve insaf ölçüsünü konunun muhataplarına hatırlatmıştır. Bu haklı soruların akabinde de İsam el-İmad'la yapılan bir röportaja da değinilmiş olup bu röportajda Yemen ve Zeydi şiiler hakkında önemli bilgiler de aktarılmıştır. Bu konuların özünü, direkt olarak bu (Vehhabi) ekollerde yetişmiş ve bir zamanlar kendisinin de bu itikat üzere olduğu kimselerden öğrenmek ve tahlil etmek şüphesiz bu konuları tarafsız perspektiflerden incelemek isteyenler için büyük kazanç olacaktır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla