İblis’in İslam’a Tuzağı Tasavvuf Felsefesi Hakkındaki Yorumlar

lesly
08.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
merak neticesinde aldım. tasavvufu doğru mu yorumlamış okuyunca anlayacağız bakalım
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
OkuyanveDüşünen
13.03.2019
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Tasavvuf bugün paralel bir din haline gelmiştir. Eski alimlerden bugüne ahlak ve arınma üzerine çalışmalar hakkında bir çok değerli bilgiler ulaşsa da tasavvuf büyükleri ıstılahi uygulamalar ile yetinmeyip yeni bir inanç sistemi oluşturmuştur. İslamın fetih dönemlerinden itibaren İran, Yunan, Hint diyarlarının kaynaklarına ulaşan alimler ve oranın islamlaşan alimlerinin yeni felsefeler üretmesi; Bir bakıma Kuran ve Sünnetullah ile yetinememesi bozulmalara neden olmuştur. Bugünkü Matrix-Simülasyon felsefesi İslama aykırıdır. Kitap özetle bunları anlatıyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (5)
Hayır (3)
Bu Yorumu Yanıtla
HüseyinKK
03.10.2018
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
İblis tarih boyunca “Hak Dinler”i bozmak ve kavimleri “helak”a sürüklemek için elinden geleni arkasına koymamıştır. “Kadim Planı”nı işleten ve ademoğlunu cehenneme sürüklemek için intikam hırsıyla tutuşan İblis ve köleleri, son bir hamle daha yapmışlardır. İnsanlığın en son kurtuluş reçetesi olan Kur’an’a ve Kur’an’daki İslam’a, “şirk kanalları” açarak; “İslam potansiyeli”ni, bugünkü küresel çağdaş “New Age pis suları”nın “havuz”una kanalize ederek, dünyayı ele geçirmenin bir manivelası yapmak amacındadırlar
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (4)
Hayır (4)
Bu Yorumu Yanıtla
Sinan Inan
28.11.2019
Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır.

Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Yani dâimâ ilâhî müşâhedenin, -diğer bir ifâdeyle- ilâhî kameraların gözetimi altında bulunduğumuzun farkında olarak, bu şuur ve idrâk ile yaşamaktır.

Tasavvuf; bir arınma disiplinidir. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınarak “takvâ”ya erebilme yoludur. Nefsânî ihtirasları dizginleyip rûhânî istîdatları inkişâf ettiren bir mânevî terbiyedir.

Tasavvuf; Peygamber Efendimiz’e vâris olmuş gerçek mürebbîlerin elinde; nefsin tezkiye, kalbin tasfiye edildiği mânevî bir mekteptir.

Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (5)
Hayır (2)
Bu Yorumu Yanıtla