Çağdaş Arap Düşüncesi Hakkındaki Yorumlar

İzzet Eroğlu
09.09.2020
Liberal dönemde (1830-1960) Arap dünyasındaki siyasi ve sosyal fikir akımları ele alınmıştır. Konunun ele alınmasının öncesinde İslam Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu da özetle incelenmiştir. Konu dönemsel olarak dörde ayrılarak (1830-1870, 1871-1900, 1901-1939, 1940-1960) irdelenmiştir. Döneme ilişkin siyasi ve fikri tartışmalar ve Arap dünyasının durumu kapsayıcı bir şekilde verilmiştir. Eser; Arap dünyası hakkında kült eserlerden biri olup konuyla ilgilenenlere tavsiye olunur. Ayrıca eserin tercümesi akıcı ve anlaşılırdır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla