Isfahan Kuşatması Hakkındaki Yorumlar

KY-619296 14.08.2009
Kralın Kervanları romanın devamı niteliğinde bir roman.Alix cüretkar,atak bir kahraman.Bu kitapta da Kralın Kervanların'da olduğu gibi maceralara atılmaktan çekinmemektedir.Kralın Kervanları kadar başarılı bir roman olmasa da akıcı bir dili var.İlk kitabı okumuş olanlara tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
uzunvadeci 09.09.2006
ISFAHAN KUŞATMASI
Jean-Christophe Rufin

Kralın Kervanlar’ında okuduğumuz Jean Baptiste Poncet ile sevgilisi Alix,ilk serüvenden 20 yıl sonra tekrar karşımızdalar.Jean Baptiste Poncet ile Alix Isfahan’a yerleşmiş ve bir kız çocukları dünyaya gelmiştir,Jean otacı olarak sürdürmektedir yaşamını.Can dostu Juremi ise,ilk serüvenin ardından ülkesine dönmüş ve İsveç ordusunda Ruslara karşı savaşırken esir düşmüştür.
Juremi’nin eşi Françoise, Poncet’i bulmak ve Juremi’yi kurtarmasını sağlamak için erkek kılığında İran’dadır.Kadın olduğu anlaşıldığında,kellesini kurtarmak için gözden düşmüş ünlü bir piskoposun metresi olduğunu iddia edecektir,Şahın başnazırına.
Poncet Juremi’yi bulmak için yola düşecek, İran-Osmanlı-Rus dostluk/düşmanlığının sınırlarında Kafkasya ve Hazar Denizi üzerinden Orta Asya’ya ulaşacak, Juremi de yanında olduğu halde İran Şahının Başkenti Isfahan’ı kuşatan Afganlı kabile şefinin ordusunda bir fil sürücüsü olarak tekrar belirecektir,Isfahan önlerinde.
Aşk,diplomasi,casusluk,mezar soygunculuğu,İran saraylarındaki tatminsiz cariyelerve döneme dair her şey.Rufin’in geniş ölçüde Avrupalı seyyahların yazdıklarından yararlanarak kaleme aldığı ironi yüklü bir tarihsel roman.

Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla