Toplam yorum: 2.682.169
Bu ayki yorum: 6.589

E-Dergi

bir_okuyucu Tarafından Yapılan Yorumlar

20.10.2016

Eserde, Kemal Tahir’in doğu-batı, sömürgecilik, emperyalizm, sosyalizm, Asya Tipi Üretim Tarzı konulu ve başta ülkemiz olmak üzere Asya ve Afrika toplumları için çıkış yolları aradığı yazılar ve notlar bulunuyor. Eserin olumsuz yanı editoryal açıdan daha titiz davranılmamış olmasıdır. Bazı not ve yazıların konusu aynı olmasına karşın tekrar tekrar çeşitli sayfalarda yer bulmuş. Yine de yazarın sosyal, siyasal ve az da olsa edebi konularla ilgili görüşlerini yansıtması açısından önemli. İyi okumalar…
03.05.2016

İnsanlık tarihindeki önemli şahsiyetler hakkında bilgi vererek hayatlarının sonuna giden yolda yaşadıkları olaylar ve yaptıkları konuşmalar, diğer insanlar tarafından gördükleri muameleler konusunda okuyucuya ışık tutan bir eser. İsimler hakkındaki bilgiler yüzeysel kalsa da yine de önemli bilgiler verebiliyor eser ve eserde sadece iyilerden bahsedilmiyor, mazlumlar-iyiler olduğu kadar zalimler-kötülerden de bahsedilmiş. Yalnız 21.baskısında sahabeden Hubeyb(Habib) bin Adiy’in ismini yine bir sahabe olan Hubeyb bin Yesaf ve başlıkta da “Hudeyb” olarak yazması yazarın bu konularda daha titiz çalışması gerektiğini gösteriyor. İyi okumalar…
23.02.2016

Adında “cinayet” kelimesi geçmesine karşın tam bir polisiye olmayan eserin karakterlerini Kadir, cinayete kurban giden Balgın, Peşmerge, Dev Mor ve Neyzen oluşturuyor. Yazarın; Gezi Parkı olaylarını “özenti bir burjuva isyanı”, Türk Solunu “Kemalist bir proje” diye basitçe açıklamaya çalışması "bu konular hakkında kolayca tespitte bulunmak ne kadar doğru?" dedirtiyor okuyucuya. İstanbul’un elitist kesimini bir sapkınlık tarikatından, ülkenin ulusal değerlerini Kadir Kıymetbilir, Dev Mor ve Neyzen üzerinden yansıtmaya çalışmış yazar. Kitaptan: “ne yaman çelişkiydi ki bu; büyük çile çekenler, canı çok yananlar, etraflarına onlara reva görülen şeyi, acıyı zerk etmek istiyorlardı. Şiddet, cellat kadar kurbanı da mı zehirliyordu. Mazlumun haklı öfkesi, kine dönüşüyor ve zalimin ruh halini ediniyordu… Hitler faşizminin vahşetle ezdiği Yahudiler tarihin en faşist devletini kurmuşlar, Müslümanları aynı acımasızlıkla yok ederek cevap vermişlerdi tarihe…” İyi okumalar…
22.02.2016

İlber Ortaylı'nın yaptığı konuşmaların yazıya dökülerek bir kitapta toplanmasıyla oluşmuş bu eser. Yazı konuları sıkıcı, durağan değil akıcı ve öğretici. İstanbul tarihinden başlayarak Osmanlı'daki devşirme sistemine, hareme, İstanbul'un fethine, paşalara-padişahlara, enderuna, Osmanlı sarayına ve mutfağına varan faydalı bilgiler ediniyorsunuz bu eserle. Kitaptan bir alıntı: "Eski kitaplar artık okunmuyor diyenler var. Okunmamaları onların kabahati değil, bin kelimeyle yazıp konuşan bizim gençliğimizin kabahati ve o gençliği öyle yetiştiren bizlerin, eğitimcilerin suçudur..." İyi okumalar...
09.02.2016

Kısa, güzel, anlamlı, öğretici hikayelerden oluşan bir eser. Kitaptan alıntı: "Sadi toprak olmuşsa da ne beis var. O, zaten sağlığında da toprak idi. Sadi rüzgâr gibi dünyayı dolaştı ise de nihayet kendisini kara toprağa teslim etti. Çok geçmeden toprak onu yiyecek, sonra da rüzgâr o toprakları dünyanın her tarafına savuracaktır." Şu 21.yy. insanın yüreğinde hâlâ iyi bir şeyler kalabilmişse onun kıymetini bilmesini sağlayacak dürüst öyküler var kitapta. İyi okumalar...