Toplam yorum: 3.099.466
Bu ayki yorum: 4.002

E-Dergi

Mehmet Özenç Tarafından Yapılan Yorumlar

09.01.2010

Mustafa Kemal Paşa'nın sınıf arkadaşı Milli Mücadelenin önemli paşalarından Ali Fuat Cebesoy güzel bir Türkçe ile yazılmış büyük hacimli bu hatıratında; saltanatın son günlerinden Cumhuriyetin ilanına kadar cereyan eden siyasal olayları, siyasal çekişmeleri anlatıyor. Kitap Atatürk'ün ölümü ile son buluyor. Milletimizin ne badireler atlattığını, ne çileler çekildiğini anlamak ve bizi bu günlere getiren kahramanlarımızı yadetmek için bu gibi hatıratların okunması elzemdir. Bunlar bize aynı durumlarla karşılaştığımızda rehber olacaktır. Yaşadığı yıllarda cereyan eden olayların tarihimizin çok mühim bir safhası olması hasebiyle Ali Fuat Paşa'nın hatıraları tarihle ilgili literatürümüzde çok önemli bir yer işgal etmektedir.
07.12.2009

D.H.Lawrence tarafından yazılan 6 kısa hikayeden oluşan bir kitap. En uzunu çingene ve bakire olan kısa hikayelerde insan ilişkileri anlatılıyor. Hikaye sevenler için her kütüphanede olması gereken baskısı güzel, fiatı ucuz, yazarı meşhur, çetrefilli tahlil ve anlatımlardan uzak sade güzel bir kitap.
03.12.2009

Doç. Dr. Erhan Afyoncu tarafından yazılan aynı isimli serinin 6. kitabı. İçindeki bölümler tarihimizin can alıcı mevzuları ve çok güzel anlatılmış. Ancak kitap dizgi hatası ile dolu, cümleleri anlaşılmaz kılıyor. Kitabın tez elden gözden geçirilerek doğru dürüst baskısının yapılması gerekir. Bu şekli ile saygıdeğer hocamıza ve saygıdeğer yayınevimize yakışmıyor.
23.11.2009

General Ali Fuat Cebesoy, Harp Okulu ve Akademisinde birlikte okudukları, bitirdikten sonra da aynı gaye uğrunda çalıştıkları, hiç bir zaman birbirlerinden ayrılmadıkları sınıf arkadaşı Mustafa Kemal'i ve birlikte yaptıklarını arkadaşlıklarını anlatıyor. Kitabın can alıcı yanı 135 inci sayfadaki Milli Misak'ın Esasları bahsindedir. Mustafa Kemal'in uzak görüşlülüğünü bu satırlarda anlıyorsunuz, takdir ediyorsunuz, içinde bulunulan durumu idrak ediyorsunuz.
19.11.2009

Kitapta Sultan Abdülmecit'in saltanatı, dolayısıyla bu padişah devrindeki Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu durum hikaye ediliyor. Avrupada sanayi devrimi gerçekleşirken bunu idrak edemeyen Osmanlının çaresizlik içinde çırpınışı, imparatorluğu kurtarmak için yapılan ıslahatlar, saraylarında müsrifliğin kol gezdiği iflas eden bir devlet, padişahın gayretleri anlatılıyor. O devri ve çöküşü anlamak için okunması gereken bir roman.