Toplam yorum: 3.100.459
Bu ayki yorum: 5.000

E-Dergi

Mehmet Özenç Tarafından Yapılan Yorumlar

18.11.2009

5. Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet devrinde, asi şeyh Bedrettin'in yaptığı melanetlerin ve neticesinde muhakeme edilerek idam edilmesinin romanı. Kolay ve çabucak okunabilen bu roman tarihimizden bir kesit olup devrinin gerçeklerini anlatıyor.
04.11.2009

Finlandiya'nın önce İsveç sonra Rus boyunduruğu altında yaşadıktan sonra devlet ve millet oluşuna katkıda bulunanların, Finlandiya'nın gelişiminin, bağımsızlığının hikayesi. Fin halkının gelişimden önceki durumunu okurken insan bizim içinde bulunduğumuz durumla yani fakirlik ve halkın vurdumduymaz tutumunun benzeştiğini görüyor ve onlar başardığına göre biz de başarırız, kalkınırız diye ümitleniyor. Son derece faydalı, herkesin mutlaka okumasında fayda mülahaza edilen, ibret alınacak bir kitap, bir kurtuluş destanı.
31.10.2009

Siirt milletvekili Mahmut Soydan o zaman çıkardığı gazetede milli mücadele esnasında cereyan eden hadiseler ve millet meclisindeki görüşmeleri tefrika ediyor. Geniş hacimli kitabın yarısı Kazım Karabekir Paşa'ya tefrika esnasında sataşılması üzerine başlayan karşılıklı mektup düellosu ile geçiyor. Kitap bu yazıların kitap halinde basımından ibarettir. Millet meclisinde vuku bulan münakaşalar, memleket sathında olup bitenler, bilhassa Atatürk'ün seyrinden çıkan durumlarda olağanüstü gayret ve becerisi kitabın can alıcı noktalarıdır.
13.10.2009

Kiralık tabanca gerilim dolu, bir çırpıda okunan bir roman. Herhangibir romanını daha önce okumuş olan birinin Graham Greene'in efsunlu anlatımına müptela olacağını zikretmek gerekir. Baştan itibaren olayların gelişmesini ve seyrini merak içinde okumak insana heyecan veriyor. Böyle bir yazarın yaşamış olması ve onu okumak mutluluk verici bir şanstır. Bu yazarın bir kitap üzerindeki ismi, bana daima o kitabın mükemmel olduğunu hatırlatmıştır.
08.10.2009

Kitabın dili çok hoş. Yahudilerin harp içinde bizim aleyhimize olan faaliyetleri ve İsrail'in kuruluşunda geçirilen safhalar, kitabın baş kahramanı casus kızın sonu akıcı bir roman tadında anlatılıyor.