Toplam yorum: 3.097.972
Bu ayki yorum: 2.502

E-Dergi

Mehmet Özenç Tarafından Yapılan Yorumlar

04.08.2009

Kitabın 1.bölümünde İstanbul’un işgali, kurtuluş mücadelesi 17 kısım halinde muhtelif bahislerle anlatılıyor. 2.bölümde ise İngiliz istihbarat subayı Bennett ile yapılan İstanbul’un işgali ve gelişen olaylar hakkındaki röportaj veriliyor. Okunmasında fayda olan akıcı bir kitap.
31.07.2009

İngiliz savaş muhabiri Ellis Ashmead Bartlett donanma ile beraber Çanakkale’ye geliyor ve harbi her an takip ederek gazetesine yazısını gönderiyor. Bu eser, harbi kazanmak isteyen ve kaybedeceğini asla hatırına getirmeyen, haliyle kendi milletinden taraf olmakla birlikte, oldukça objektif ve yeri geldikçe düşmanını takdir eden, fakat her vesile ile galip gelmeleri isteğini devamlı beyan eden, sonunda hayal kırıklığına uğrayan bir ingilizin yazdığı, bu harbin araştırmacılarının okumalarının zaruri olduğuna inandığım ilginç bir Çanakkale harbi çalışmasıdır.
31.07.2009

Gazeteci yazar Falih Rıfkı Atay tarafından not alınan 1. dünya harbinden Atatürk’ün Samsun’a çıkışına kadar olan zaman dilimine ait Atatürk’ün anlattığı hatıraları ve fikirleri. Sonraları padişah olan Veliaht Vahdettin ile Atatürk’ün Almanya’ ya gidişi ve Atatürk’ün padişahın şahsiyeti hakkındaki düşünceleri. Bu tarih kesitine ışık tutan, bir çırpıda okunan bir kitap.
31.07.2009

İtalyan göçmeni “Tergiman” ailesinin hikâyesi. Tergiman ailesi Türklerle kaynaşmış, Türkiye aşığı ve Türk vatandaşı, Paşa mertebesine erişmiş fertleri olan bir aile. Almanca olarak ta basılmış olan, yazar Melda Özverim’in teyzesi Dr Tergimanın kızı Corinne Lütfü ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki mektuplardan yola çıkarak satır aralarında tarihe ışık tutan hoş, sürükleyici, bir çırpıda okunan güzel bir kitap.
24.07.2009

Daha çok gençler için kaleme alınmış, onların tarihimizi sevmelerini, ecdadımıza layık evlatlar olarak yetişmelerini intaç etmek uğruna hasredilmiş büyük emek mahsulü kıymetli bir eser. Zaten tarihimizin her kesiti böyle eserler vermeye çok müsait bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin her ferdinde ufkumuzu açacak yüce duygular uyandırmak, tarihini öğretmek için yazılan Sebil yayınlarının bu seriden kitaplarının da okunması ve okutulmasını herkese tavsiye ederim.