Evlilik ve Ahlak Hakkındaki Yorumlar

Onaylı Yorum Bu yorum, Onaylı Yorumcu tarafından yazılmıştır.
Evlilik ve Ahlak
Bertrand Russell, 1950'de Nobel almış bir bay. Hemen her konuda kalem sallamış olmasının yanında dünyayı gezmiş, I. Dünya Savaşı'ndan Vietnam'a kadar bütün savaşlara karşı çıkmış, bu sebeple profesörlüğü elinden alınmış, üstüne bir de hapis yatmış bir amcamız. Yaklaşık 100 yıl yaşadığını da ekliyorum, dünyanın en hızlı yüzyılında hem uzun hem hızlı yaşamak, o ye.
20 bölüm var, bunlar ayrı ayrı da okunabilir ama kronolojik hedeler içerdikleri için sırayla okunsalar daha iyi tabii.

Giriş: Meselelerin hangi bakış açılarıyla işleneceğine dair teferruatlar. Russell, toplum özelliklerini belirlerken ekonomi ve aile sistemlerini ayrı düşünemeyeceğini, ikisinin birbirini tamamladığını söylüyor. Bunun yanında devletin kendisi var, Platoncu devletin baba rolüne bürünüp çocukları himaye altına alması. Buradan anaerkil, ataerkil ailelere bağlanıp mevzunun en başına gidiyoruz.

Anaerkil Toplumlar: Anneyle direkt bağlantılı olan çocuğun babayla ilişkisi anneye göre dolaylı, daha zihinsel bir olay. Yerlilerle yapılan araştırmalarda dayının baba figürünün yerine geçtiği, babanın da sevgi duyulan adam rolüne büründüğü görülmüş. Çok karışık bir olay bu; bildiğimiz baba ikiye ayrılmış resmen, bu yüzden adamlarda dindeki "baba" figürü var olmadığı için misyonerler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar adamları Hristiyan yapamamışlar fdf. Bunun yanında anneyle dayı arasında sert bir tabu var; bir arada bulunamıyorlarmış. Anne çevredeyken dayı yok, baba zaten işlevsiz gibi bir şey. Ne acayip . Ödipal komplekse hiç rastlanmıyormuş bu yüzden. Yani onca olumsuz duruma rağmen babalık sevgisi kendiliğinden gelişiyormuş bu gibi durumlarda. Ekonomik kaygı az, sorumluluk duygusu az ve babalık gelişiyor. Dünyanın her yerinde bu evreden geçilmişmiş.

Ataerkil Sistemler: Arkadaş saat sabahın yedisi ya dsfd, yetiştiremedik yine. Neyse.

Anaerkil toplumlardaki babalık ikilemi, şu kudret-sevgi ayrıklığı aşıldığı an ataerkil topluma geçiyoruz. bunun temelinde iki etken var, iktidar aşkı ve neslin kalımı. Bu noktada babayı küçük bir devlet olarak düşünebiliriz; ekonomi babadır, güç de babadır. Bunun sonucu acı tabii, boyunduruk altına alınmış kadınlar, karı-koca arasında Russell'ın dediğine göre "gerçek bir arkadaşlık" doğmaması, dolayısıyla evliliklerin erken sona ermesi. Toplumlara yansıması şöyle, refaha kavuşana kadar çok çocuk. Hem soyun devamı, hem de insan gücü elde etmek için ilk zamanlar böyle, uygarlık ilerledikçe "babalık" mevzusu çok çocuğa sahip olmaktan ziyade devletin üst kademelerinde yer alma mücadelesine dönüşmüş. Falan.

Erkeklik Organına Tapma, Asetisizm ve Günah: Yani demek istiyor ki ilk medeniyetlerden beri cinsel organlara bakış ne oldu, toplumlara ve dinlere göre paradigma değişimi nasıl gerçekleşti. Evet, galiba bunu diyor.

Babalık kurumu önce toprağa karşı gelişmiş. Ekin ekiliyor, toprak dölleniyor yani, sonra ürün alıyoruz. Mısır'da kadınlık organına tapılıyormuş mesela önceleri. İşte bayramlar falan, doğa ana ürün versin diye kurban vermeler mesela. Keltlerde, pagan inanışında falan meşhurdur; korku filmlerinden, romanlardan vs. biliyoruz. Ardından Ay-Güneş mücadelesi geliyor, ekinlerin ürün vermesiyle birlikte Güneş kazanıyor bu mücadeleyi. Ardından cinsel perhiz, sebepleri. Kıskançlıkla cinsel yorgunluğun uygarlık tarihinde büyük etkisi olduğundan bahsediliyor.

Hristiyan Ahlakı: Aziz Paul'e göre evlilik zinayı engellemek içinmiş, Korintlilere yolladığı mektupta böyle yazmış, aileyi çocuğu falan hiç ele almamış. Bunun yanında çocuk yapma amaçlı olmayan her türlü cinsel birleşmeye kötü bir şeymiş gibi yaklaşılmış, bu sebeple eşler arasındaki resmiyet korunmuş. Romantizmin ortaya çıkmasının temeli belki de bu, cinsel birleşmeyle birlikte kadın-erkek ilişkisi bir hayal haline gelmiş. Ondan sonra Werther'le birlikte toplu intiharlar... Rahibelerin tanrının kutsal eşleri olduğu fikri var, bunun yanında Protestanlıkla birlikte mevzu biraz daha yumuşasa da tam olarak ortadan kalkmış değil. Hele Katoliklerde boşanmanın yasak olması ayrı bir olay. Aldatma, Madam Bovary, Anna Karenina hep bu olaydan ortaya çıkmış karakterler. Don Kişot da alabildiğine romantik, ulaşılamayana duyulan özlemin ürünü.

Kadınların Haklarına Kavuşması: Anaerkil dönemde, dinlerin yayıldığı dönemlerde kadınların durumları inceleniyor ve 20. yüzyılda kadınların oy kullanma hakkına kavuştukları zamana kadar kadının konumu ele alınıyor. Sonrasında iş hayatına atılan kadın ve erkeğin çocuklara yaklaşımı, devletin baba konumuna geçmesi falan. Bunlar. Ne rezil anlatıyorum ya fgh.

Bunların dışında Russell'ın "Yeni Ahlak" anlayışı da var. Bu anlayış çocuk yetiştirmeden tutun, kadın-erkek ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine kadar geniş bir alana yayılmış. Kitabın yarısı bunlardan ibaret. Kısaca diyor ki ne o ne bu, her şeyi oluruna bırakın, hiçbir şeyi yasaklamayın. Yasaklar çekicidir. Ayrıca fahişelik, aile-devlet ilişkisi, kaynanalar falan... Fahişelik lazım diyor Russell, zamanında kutsal mekanlarda fahişe rahibeler vardı ve cinselliğin tabu olmadığı zamanlarda toplumun dinamosu bunlardı.

Eh, benden bu kadar. Her yönüyle evlilik, ilişkiler, çocuk eğitimi. Güzel.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
KY-2395466
03.04.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Adam tarafsız bir felsefe güderek evlilik ve ahlak üzerine çıkarsamalar ortaya koymuş. Ben kütüphanemde olduğu için memnunum ve tavsiye ederim. Yararlı ve anlaşılır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
gülocan80
02.06.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Russel aşk konusuna daha duygusal bakmış. Fikirlerini sevdim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ozdemirr1
06.11.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Okunması gereken bir kitap felsefe sevenler için.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
BilgiAğacı
11.09.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Evlilik düşüncesini ahlakı değerler ile nasıl yürütülmesi gerektiğini anklatmaktadır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
KY-2501348
22.08.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
evlenmeden önce okunacak güzel kitaplardan birisi
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
nagimon
14.08.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Avcı toplayıcılardan günümüze kadar aşk, cinsellik, aile ve çocuk terbiyesi gibi konuları kendi realist bakış açısıyla deneme türünde ele aldığın 20 bölümden oluşan kitabı kadın erkek ilişkilerini, olurları ve çıkmazları yeniden düşündürecek. tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
fri aş
09.06.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
FELSEFE KONUSUNDA ÇOK İYİ BİR YAZARI OKUYUN
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
serdar tunç
01.05.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Evlilik kurumunun Russell gibi bir dehanın kaleminden tekrar okunması gerekir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ZaferÇ
17.03.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
1929'da basılıp yasaklanan, 1950'de Nobel ödülü verilen, farklı toplumlardaki evlilik kavramlarının, tek eşililiğin, kollektif annelik, babalığın anlatıldığı, bizlere öğretilenleri sorgulatacak harika bir kitap.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
successful
19.12.2019
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Valla borçlardan evlenemedik gitti yaşta geçti ne yapalım bizde bu kitapla idare edeceğiz:)
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
yetkinerdoğan
12.10.2019
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Evlilik ve ahlak Russell'in gözüyle aktarılıyor. Okunur...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Cihan Öztürk
27.08.2019
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Özellikle evlilik hazırlıkları yapan çiftlerin okumasını tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
gondolotlu
03.01.2019
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
evlenmeden önce aldım ama hala okumadım evlilik de geçti :)
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Simge He
22.08.2018
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
İlgini ve merakınız varsa okuyun. Fakat zaten bu konuda daha önce araştırma ve okumalar yaptıysanız, bilmediğiniz çok fazla şeye rastlayacağınızı düşünmüyorum. Ama her kitaplıkta bulunması gerekli.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Hawk-eye
29.06.2018
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
evlilik ve ahlak anlayışının Russell penceresinden bakmak müthişti.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
atsizsuvari
30.01.2018
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
ayrıntılı bir şekilde aşk, evlilik,boşanma,anne,baba,çocuk açısından farklı bakış açısıyla geçmişte olan yaşanmış ilişkiler ve nasıl yaşanması gerektiğini çözümler sunarak anlatan faydalı bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
teacher_
22.08.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Evlilik ve ahlak kavramları üzerine yazılmış ilgi çekici felsefi kitaplardan biri.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Cetinmdn
23.12.2016
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Bertrand Russell çok mantıklı bir adam. Her konuda kendisiyle hemfikirim zaten, günümüz popüler kültür ürünü ilişkiler yaşayan sözde eğitimli gençler okusa da akıllansa keşke
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
dutyemisbulbul
20.09.2015
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Okuyun, bakış açınızı geliştirin,düşünün. Kesinlikle vakit kaybı bir kitap değil.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (4)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
hhkiki
24.04.2017
Güzel bir kitap ancak ne yazık ki çevirisi güzel yapılamamış.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Nobel ödüllü yazarların eserlerini okumak yolunda ilerlerken sıranın adı geçen kitaba geldiğini gördüm. Kitap yıllar evvelinden evlilik sorgulamasını bugün biz, kadınların bakış açısına yakın bir şekilde dile getirmiş ve kesinlikle okunulması gereken bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (2)
Bu Yorumu Yanıtla
CagdasEmre28 08.09.2014
Evlilik ve ahlak kavramları üzerine yepyeni bir bakış açısı getiren günün geçmişle kıyasının rahatlıkla yapıldığı felsefi ve pedagojik bir kitap...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Recep Karataş 28.11.2011
Özellikle anaerkil toplumlar ele alınırken doğruluğu tartışılır bir takım ilkel ada kavimleri üzerine yapılmış araştırmalar esas alınmış. ama yine de günümüze ışık tutabilir nitelikte
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (3)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
Aktas8787 27.05.2010
kitap evlilik ile ahlak arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmış lakin bence ondan ziyade yaptığı bir şey gelenekleri tamamen silip eşlerin kimi zaman birbirlerini aldatmalarını sağlamak gerektiğine vurgu yapmış. russell ayrıca insanlara cinselliğe öcü gibi yaklaşılmamasını söylemiş. fakat sağlıklı olması şartı ile tüm gayrimeşru ilişkilerin de meşru gösterilmesini dillendirmiş. böyle bir anlayışta yazan bir insanın yanlış düşüncelerini kırmak zor. fakat cinsellik öyle başı boş bırakılmayacak kadar mühimdir. evlilik de her şeyin meşru görülmeyeceği kadar kutsaldır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (8)
Hayır (20)
Bu Yorumu Yanıtla
Çok ilgi çekici bir kitap. Yayınevi açısından da Cem Yayınları'nı başarılı buluyorum. Evlilik, aşk, kadınlar, bilim, din gibi konulardaki araştırmaların yazarı RUSSELL olunca değişiyor tabi. Genelde ağır dil kullanan yazarın bu kitabı gayet açık dille yazılmış felsefi bir eser. Okunması gerekir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (3)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
Taner Ayaz 23.10.2007
Benden önce yazılmış yorumlara kısmen katılıyorum. Diğer eserlerine göre okunması kolay bir kitap. Önemli çözümlemeler de yapmış. Ama iki hususa dikkat çekmek isterim. Birincisi, çok sathi değerlendirmeler yapılmış olması. Özellikle anaerkil toplumlar ele alınırken doğruluğu tartışılır bir takım ilkel ada kavimleri üzerine yapılmış araştırmalar esas alınmış. İkincisi veriler de çözümlemeler de tamamen batı medeniyeti üzerine. Sıkça Leckey'in Avrupa Aklı eserinden alıntı yapılması da bunu gösteriyor. Buradan hareketle biz doğulu ve müslüman toplumlarla ilgili çıkarımlar yapacak olanlara daha dikkatli olmalırını öneriyorum. Kitabın 1929'da yazıldığını da günümüz toplumları için iyi bir rehberdir diyenlere dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini hatırlatmak isterim. 60'lardan sonra gerçekleşen cinsel devrim ve genetik ilminin ahlaka olan etkilerini hatırlamak gerek. Son olarak evlenmek üzere olanlara göre değil de, felsefe, ahlak, cinsel ahlak vb. konulara ilgi duyanlara göre bir kitap olduğunu belirtmek isterim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (6)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
aliocal 11.10.2007
Diğer eserlerine oranla göreceli bir şekilde daha iyi anlaşılır bir eser olduğunu düşündüğüm bu kitap kesinlikle okunmalıdır. Yaşadığı dönemin kalıplaşmış birçok düşüncesine karşı çıkan bu filozofu hiç okumamış olmak hayata bakış açımızı değiştirecek, aydınlatacak bir rehberden yoksun olmak anlamına gelecektir. Bu eseriyle beraber eğer bulabilirseniz aynı yazarın ''Bilim ve Din'' adlı eserinide okumanızı tavsiye ederim. Saygılarımla.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla