Söz'ün Özü Hakkındaki Yorumlar

Editorün Seçimi Bu yorum Kitapyurdu editörleri tarafından faydalı bulunarak öne çıkarılmıştır.
İzzet Eroğlu
10.11.2022
Eserde Kelâm-ı İlâhî-ye giden noktada Allah ile Elçisi arasındaki mesajın iletimi konusu sorgulayıcı ve mukayeseli bir şekilde ele alınmıştır. Bu bağlamda eserin başlangıcında Kur’an-ı Kerim’in yorumlanması ve nasıl anlaşılması konusu işlenmiş ve bu minvalde kelime ve ibarelerin anlam dünyasının dışına çıkılarak Kur’an’dan güncel meselelere dair ilmi temeli olmaksızın istinbatta bulunulmasının yanlışlığına dikkat çekilerek bunun Kur’an’ın evrensel mesajına zarar vereceğine değinilmiş ve ardından Allah’ın konuşması ve Kur’an’da “dedi, söyledi” şeklinde geçen ve Allah’a atfedilen ibarelerin nasıl anlaşılması gerektiği izah edildikten sonra vahyin iniş şekilleri irdelenmiştir. İlah-i Mesaj’ın sorgulayıcı ve araştırıcı bir şekilde nasıl anlaşılması gerektiği konusunda muhtevası hacmini aşan bir eserdir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Osman Durmuş
30.05.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kur’an Tetkikleri serisinin üçüncü kitabı. Vahyin keyfiyetini yine Kur’an’ın kendisiyle açıklıyor ve gelenekteki açıklamaları aktarıp değerlendiriyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Mütetebbi
02.12.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Düşünce kitaplarını anlamak zordur. Son zamanlarda yazarı anlamak iyice zorlaştı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (2)
Bu Yorumu Yanıtla
cse ak
11.04.2020
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
düşünce yapımızı geliştirecek bir kitap herkese tavsiye ediyorum
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
güvercinlerden gelen
21.10.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kur'an üzerine özgün harika bir çalışma, tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
çandır
30.05.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kur'an-ı Kerim'i hakkı ile anlayıp, verdiği mesajları doğru yorumlayabilmek için faydalı bir çalışma.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
KY-1433003
12.03.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
ciddi kafa ve emek mesaisi yapmak lazım kitapla haşir neşir olmak için.. güzel bir eser..
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Es Ma
20.02.2017
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kur'an-ı kerimi doğru anlama ve Ona doğru yaklasma amacıyla hazirlanmis güzel bir kitap.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Menakıbzade
19.07.2016
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kur'an üzerinde yapılmış filolojik bir çalışma, faydalı olabilir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
omersenderin
01.03.2015
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kuran üzerine bir çalışma. Yaradanın vahyi ne şekilde nebilerine ulaştırdığı ve bunun tarihsel süreçte alimlerin nasıl yorumladığı, rabbin konuşmasının hiçbir şeye benzemeyeceği bir insan gibi konuşma şeklinde olmadığı anlatılmakta
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
derviş54 26.11.2011
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Entellektüel tarzda yazılmış Kur'an'a doğru yaklaşmamızın ipuçlarını veren harika bir çalışma.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
hayırlısı 25.07.2011
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kur'an-kerim'in tefsir,yorum ve açıklamasına ve yöntemlerine dair bir eleştirel yaklaşım. Tefsir ilminin derinliklerine ve tefsir ehlinin bilgi ve ilmine vurgu yaparak yanlış ellere ve dillerde çok kötü sonuçlar doğurabileceği anlatılmakta.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (7)
Hayır (2)
Bu Yorumu Yanıtla
Abdullah Ç. 30.03.2012
"Her isteyenin istediği şekilde mânâlar istinbat edebileceği sanılan böylesi bir kelâm'dan çeşitli ilhamlar alınabileceği" düşüncesinin tamamen, kayıtssız şartsız doğru olamayacağı fikrine katılıyorum.. Ben de şunu söyleyebiliyorum: İlahi Kelamı bir bütünlük içerisinde ele almak gerekir, iyi bir dil bilgisi gerekir, güzel bir sorgulayıcı ve halisane düşünce gerekir lakin bunlar "kimse bu işlere kalmışmasın" demek değildir. İnsanlar kendi algı ve kavrayabilme dünyalarınca Kurandan bir şeyler çıkarabilirler öğrenebilirler.. Kalpleri müsterih ise Allah onlara yardım edecektir inşallah.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (4)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
zehraerbay 04.10.2011
Kelamı ilahinin tabiatı ve iniş şekilleri üzerine yazılmış bir kitap. Yazarı zaten sözün ustalarından.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla