Hesap Lütfen! & Özgün, Dengeli ve Lezzetli Bir Yaşamın Peşinde Hakkındaki Yorumlar

Onaylı Yorum Bu yorum, Onaylı Yorumcu tarafından yazılmıştır.
Anı ve söyleşilerden ders çıkarmak...
Sosyoloji ve Hukuk alanlarında kariyer yapmış akademisyen yazarı, medyada daha çok gastronomi alanındaki programlarından tanıyoruz. Tıpkı akademisyen Mina Urgan’ın; “Bir Dinozorun Anıları” kitabıyla daha çok bilinmesi gibi. Böylesi durumlar da işte toplumumuzun sosyolojik gerçekliğini yansıtıyor. Fakat “Hesap Lütfen” adlı bu kitap; söyleşi formatında bir anı aktarımı içeriğinde olsa da sürdürülebilir, verimli, kaliteli toplumsal bir yaşamın temel dayanaklarını öngörmektedir.

Anılar, deneyimler ve öneriler neden önemlidir? Başkalarının deneme, yanılma, geliştirme, değiştirme ve uygulamayla elde ettiği sonuçlar; artıları ve eksileriyle kayıt altına alınır. Kazanımlar yaşamın bir parçası haline getirilir, olumsuzluklardan kaçınılır. Böylece bu yaşam tarzı geliştirilerek tüm nesillere aktarılır.
Nerede hata yaptığımızı, nerede tekrara düştüğümüzü, neyi daha verimli kıvamda yapabileceğimizi tespit edebilmek için, yaşanmış olaylardan ibret almamız gerekmektedir. Anılar ve söyleşiler; eğer bize çok özel bilgi ve turistik gözlemlerin dışında bilgi ve deneyim aktarıyorsa anlamlıdır. O zaman toplumsal bir değer niteliği kazanırlar.

Bu kitap; ders, ilke ve öneri kapsamında değerlendirilebilecek yüzlerce yaşam bilgeliği dersi barındırıyor. Tabi ki en değerli hazineler derinlerdedir ve çıkarmak için ustalık gerekir. Her birey ihtiyacı, deneyimi, beklentisi ve birikimine göre yorumlar, anlar ve istifade eder.

Kitap sekiz bölümden oluşmaktadır. Bölümlerin sonuna ise “Hayatımı etkileyen on kitap” ve “Hayatımı etkileyen on film” bölümleri eklenerek listeler sunulmuştur. İkinci bölümde, “İnsan Dünyaya Nasıl açılır?” başlığıyla şu bilgi aktarılmaktadır: “Merak duyan bilginin peşinden gider, bilgi ise hareketle birleştiğinde hayatı anlamlı kılar. Her insandan öğrenilecek bir şeylerin olduğuna inanarak yaşıyorum. Değer verdiğim bir insanın, bilgili olduğum bir konuda bana hak vermesindense, ondan yeni bir şeyler öğrenmeyi yeğlerim.”

Altıncı bölümde ise; “Toplum içinde yaşamanın yolları” başlığı altında şu deneyim paylaşılmaktadır: “İnsanların hemen hemen her konuda kamplaştığı tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Kamplaşmış insan dinlemez, dinlese de anlamaz; her düşünceyi kendi düşüncesine Hizmet eden bir tamamlayıcı ya da potansiyel bir düşman olarak görür. Bu tip insanlarla diyalogda, ilkesiz bir yerden onlar gibi görünmenizi önermiyorum. Ama kışkırtıcı olmak yerine yalnızca dinlemeye ve anlamaya çalışmak size farklı dünyaların kapısını aralayabilir. Kendi fikrimizi söylemeden önce karşı tarafı anlamaya çalışmak hayatı ve insanları kavramak için bulunmaz bir hazinedir.”

Benzer yorum ve sosyal keşiflerle dolu söyleşiyi dikkatle okumanızı öneririm.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (4)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Onaylı Yorum Bu yorum, Onaylı Yorumcu tarafından yazılmıştır.
Vedat Milor'den Hayata Dair Paylaşımlar
Vedat Milor, bir zamanlar NTV’de düzenli olarak yaptığı yemek programlarıyla geniş kitlelerce tanınır olmuştu. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde, gittiği yerin tanınmış lokantalarını, restoranlarını dolaşarak yemek kültürümüze önemli katkılar yapmıştı. Yemek konusu, uzmanlıklarından sadece birisi aslında. Kendisi, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Ekonomi mezunu, yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmış. Sosyoloji eğitimi almış. Bunlarla yetinmemiş Stanford’da Hukuk okumuş. Ülkemizde ve ABD’de öğretim üyeliği yapmış.

Milor, 2021’de ilk baskısını yapan “Hesap Lütfen!” kitabında, kendisiyle yapılmış röportajlardan oluşan bir içerikle karşımızda. Baştan belirtelim, içinde gastronomi konularına, Nusret’e, Ferit Şahenk’in restoranına, yazı başına on bin dolar alan dünyaca tanınmış bir gastronomi uzmanına (...) dair detaylar geçse de bu kitap bir gastronomi kitabı değil. Hayatta insanlara dayatılan bazı değerleri, yaşam tarzları üzerine yapılan zorlamaları, bunların arkasındaki ikiyüzlülüğü, sahtelikleri ve bunlara muhatap olanların yaşadığı ikilemleri, çatışmaları, kitabın ana eksenine alıyor. Yazar, kendi yaşadığı örnekler üzerinden sohbetini akıcı bir şekilde sürdürüyor. Her konuya çözüm bulma iddiasında değil. Tecrübelerini, hayal kırıklıklarını, başarısızlıklarını ve arayışlarında ulaştığı çözümleri, ne yapılması gerektiğini dikte etmeyen bir üslupla aktarıyor. Ömrünün farklı dönemlerinde ABD’de, Avrupa’da ve ülkemizde yaşıyor olması, sorulara verdiği cevaplarda gerçekçi karşılaştırma yapma zeminini kolaylaştırmış. Eserin hitap ettiği kitlenin, değişime, farklı fikirlere açık olan insanlar ve özellikle gençler olduğunu söyleyebiliriz.

Milor, sekiz ana bölüme ayrılan çalışmasında, bireysel olarak görünse de özgüvensizlik ve değersizlik gibi gerçekte toplumsal olan belli sorunların, kültürümüzde mevcut bazı kalıplardan, yargılardan kaynaklandığına değiniyor. Bir insanın ve genelde bir toplumun, aile yaşantısından itibaren nasıl bozulabileceğini sosyo-ekonomik bir perspektiften anlatıyor. Hayatta var olan problemlere rağmen topluma küsüp içe kapanmak yerine özgüvenle ve özsaygıyla üretmeyi, iletişime devam etmeyi, zevk aldığımız uğraşılarla ilgilenmeyi, makul beklentilerle hayata devam etmeyi öğütlüyor. Kitabın ismindeki alt başlığa uygun olarak insanın kendi dengesini bulması noktasında, herkesi memnun etme düşüncesinin hayatı zorlaştırabileceğini, yaşanılan ânı ertelememeyi, öncelikleri (kırmızı çizgileri) iyi belirlemeyi, bunları yaparken de egoist davranmamayı, sağduyulu olmayı salık veriyor.

“Anadilimiz dışında lisanlar bilmek bugün yaşadığımız dünya için olmazsa olmazımızdır. Dünyaya evrensel bir duyguyla adapte olmak adına bilhassa yabancı basını takip etmeli, gezegenimizde neler olup bittiğini farklı kaynaklardan bilgileri kıyaslayarak öğrenmeliyiz. Ülkemiz bilgi ekosistemi açısından dünyanın epey gerisinde ve çoğu zaman manipüle edilmiş kirli bilgilerin ortasında doğruyu ve gerçeği arama savaşı veriyoruz. Yine birçok akademik alanda yerli bilgi kaynağımız kısıtlı; dünyanın bütünüyle değil, yalnızca yaşadığımız yerle iletişimde olduğumuzda, çaresi yok, çağın gerisinde kalıyoruz.” (s. 81)

“Siz, bilmeyenler kadar ses çıkarmadıkça, niteliğinizin farkına varamayacaklar ve anlaşılmadığınızı düşüneceksiniz. Meşgul olduğunuz işler başkalarının gözünde değersizleşecek ve vazgeçilebilir olduğunuzu zannedeceksiniz. Ses çıkartmak derken bağırmayı, gürültü yaparak barbarlaşmayı değil, doğru zaman ve doğru yerde kendini anlatmaktan geri durmamayı kastediyorum. Bilgi sahibi olduğumuza emin olduğumuz her konuda, eğitimini aldığımız alanlarda hödüklerden daha çok ses çıkarmalıyız.” (s. 101)

“Toplum hep tetiktedir. Kendinize uzak kaldığınız her an sizi yönlendirmek için fırsat kollar. Toplumun geneline kalsa hayatın değeri elekten geçirilmiş ve incelmiş zevklerden çok, yalnızca paradan, güzellikten ve güçten ibaretmiş gibi gelir. Oysa her insan zevkleriyle ve seçimleriyle özneldir.” (s. 167)

“Evrensel ölçütler olmazsa birçok konuda yerimizde sayarız. İnsan hakları, devlet yapısı, tarıma yaklaşım gibi konulara bakışımız evrensel olmalı. Bir yandan da yerel güzelliklerimizi keşfedip bu alanlarda taklitçilikten uzak durarak bu güzellikleri sahiplenmeli ve onlar uğruna inat etmeliyiz.” (s. 297)

Mesele basitçe şudur: Doğru insana doğru iş verilmeli. Doğru insanı doğru iş için bulsanız bile bu sistem değişmedikçe, gelir kaynakları değişmedikçe, devlet yapısı değişmedikçe doğru insan ya bir süre sonra havlu atacaktır ya da bozulacaktır ve umursamaz hâle gelip yine kendi emeğine yabancılaşacaktır. Devlet yapısı üzerinde temel değişikliklere gidilmedikçe tufeyli (asalak) sınıfına karşı mücadele yalnızca bireylere indirgeniyor. Bu toplumda iyi tufeyli olan başarıyor ve sonuç alıyor.” (s. 307)

İlber Ortaylı’nın “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?” ve Doğan Cüceloğlu’nun “Var mısın?” örneklerinde olduğu gibi eserin sonunda Milor’ü etkileyen kitaplar ve filmler sıralanmış: Tutunamayanlar, Suç ve Ceza, Tokyo Hikâyesi, Özgürlük Hayaleti bunlardan bir kısmı.

Kronik Kitap’tan çıkan “Hesap Lütfen!” için Nurhak Kaya’nın soruları hazırlarken ciddi bir çalışma yapmış olduğunu, eserin akıcı olmasında, kurgunun başarılı ilerlemesinde ciddi bir emek harcadığını vurgulamak gerekir.

Kitapla ilgili yazarla yapılmış iki söyleşiyi izlemek isteyenler için not düşelim:
t.ly/mMrUk (Ceren Sungur- Tarih Obası Youtube Kanalı)
t.ly/AE_p3 (Eksik Olan- Medyascope Youtube Kanalı)

İyi okumalar!
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (3)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
serdalkalay
17.07.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Harika bir hayat kitabı
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
deazmi
18.05.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Turkiye`nin yetistirdigi en donanimli insanlardan birinden gayet keyifli hayat dersleri.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
CosaNostra
03.04.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Bu değerleri okumak ve sahip çıkmamız gerekiyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
UMUT ÖZYER
28.03.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milor'un genel dünya görüşünü yansıtan bir röportaj. Benim gayet hoşuma gitti
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Ömer Kazak
02.02.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kitabın alt başlığı olan özgün, dengeli ve lezzetli bir yaşamı bir sosyoloğun gözünden arıyoruz. Vedat Milor hayata dair her alana sosyolog kimliğiyle, sosyolojiyi yükselterek bakıyor. Alana dair bu yüceltmeye, bu perspektife ne kadar çok ihtiyacımız varmış, bu kitabı sadece bu yüzden bile çok sevdim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ru ru
16.01.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
çok beğendim, hayranlık uyandırdı
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
feal124
06.01.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milor'un ne kadar yetkin biri olduğunu görebildiğiniz kitap.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
polatdicle
04.11.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milör'le yapılmış bir röportaj. Serbest zamanlarda okumak için ideal.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Fatma Ergen
08.10.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Herkesin okuması gereken bir kitap sohbet niteliğinde
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
aykut3426
03.10.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
çok kaliteli bir kitap mutlaka okunmalı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
samety90
03.10.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milorün hayata bakış açısını hayat felsefesini tecrübelerini aktaran keyifli bir röportaj. Kitaptan çok keyif aldım.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Gök Sipahi
16.09.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
"Bir insan hakkında yorum yapma hakkınızın olması için onu iyi tanımanız gerekir."
Vedat Milor'u yaşamına ve düşünce dünyasına yüzelsel olarak erişebileceksiniz.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
pyramus01
21.08.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Terapi gibi bir kitap. Tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Gamze Soytürk
09.07.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
tavsiye edilir çok iyi
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Fatih Çelik
07.07.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milor gerçek bir aydın. Okumak lazım
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
suveyda82
12.06.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milör'ü isim olarak tanısam da bu kitabı okuduktan sonra gerçekten aslında hakkında hiç bir şey bilmediğimi, zannettiğimden çok daha donanımlı ve çok yönlü bir insan olduğunu öğrendim. Keyifli ve akıcı bir kitap, tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
kitapseverA5
15.05.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Her insanın kendine göre zevkleri, ilkeleri, yaşam biçimi var. Vedat Bey de özgün olmak açısından bu konuda okuyuculara yardımcı oluyor. Tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
yecarpıye
18.04.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Pınar sabancı’dan görüp aldım, harika bir kitap
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
nasimi.g
16.04.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Daha fazla beklentim oldugunu icin biraz hayalkirikligina ugradigimi soylemem gerek ama yine de Vedat Milor'un tespitlerini ve onerilerini okumak guzeldi.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
erdemcelk58
29.03.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milor'un yaşamına genel bir perspektif sunan bu söyleşi kitabı, gayet akıcı ve güzel. Vedat Milor'un karakterini seven ve gurmeliği dışındaki hayatını merak edenler için keyifle okunası bir kitap. Tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
benozlemg
16.02.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Bey'in hayata yönelik tespitleri, neler yapılacağına verdiği ipuçları çok kıymetli ve değerli. Altını çizdiğim çok sayfa oldu. İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" söyleşisini okuyor gibiydim. Böyle insanların hayata dair görüşlerini çok değerli buluyorum. Kıymetli.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
16.19
02.01.2022
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Ekranlardan aşina olduğumuz Vedat Milor’u daha yakından tanıma şansı elde ettim bu söyleşi kitabı ile. Milor’un kendine özgünlüğünü seviyorum. Keyifli bir okumaydı benim için…
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Gulin Yilmaz
22.12.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Keyifle okudum .Vedat beyin hayata dair tespitlerini ve bunlari ifade edis tarzini cok sevdim. Iyi ki yazilmis dedigim bir kitap.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ayçakuzey
11.12.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
güzel şeyler düşündüren.. işaretleyerek okuduğum güzel bir kitapti
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Silverreads
19.11.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Farklı bir Vedat Milor ile tanıştığımı söyleyebilirim. Kendisinin dünya görüşü, olaylara bakış açısı ve tavsiyeleri ile gerçek bir aydın ile sohbet eder havasında okuduğum kitabı şiddetle tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Hüsne BİRİNCİ
10.11.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Pınar Sabancı ‘nın sayfasında görüp , almıştım bu kitabı . Gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu . Gayet samimi anlatımı var . Hayata dair bir şeyler öğrenmek isteyenler için ideal bir kitap .
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Arthur Hawkwing
15.10.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
İsmi ilk başta gastronomi ile alakalı bir eser olduğu yönünde yanılgıya düşürüyor. Kitap esasında Vedat Milor'un okura verdiği yaşam tavsiyelerine odaklanmış durumda
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Cataplexy
07.10.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milor gibi entelektüelin hayata dair görüşlerini okumak kadar keyifli bir şey yok.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Allayar Mesut
02.10.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Ufuk genişletici bir söyleşi. Milor’u kendi ağzından tanımak çok hoş.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
SANLI OTAY
04.08.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
İşi ustasından öğrenin. Vedat abi ülkemizin yetiştirdiği ender insanlardan. Kıymetini bilelim ve deneyim lerinden yararlanalım.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
ayazacar
29.07.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Röportaj tadında güzel kitaptı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ozikosan
13.07.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Milor çok saygı duyduğum ve naçizane takdir ettiğim biridir. Kitap, Milor'un genel dünya görüşünü kavrama ve bu sayede kendi hayatımıza yönelik dersler çıkarma noktasında amacına ulaşmış. Ancak tüm iyi niyetine rağmen kitap bölüm bölüm TEDx sunumuna dönüşerek samimiyetini yitiriyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
okubilgece
21.06.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Vedat Bey gibi bilge ve saygıdeğer birinin kitabını okumak bir lütuftur. Tavsiye ederim alın okuyun.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Özgür Kök
20.06.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
samimi ve bir oturuşta bitireceğiniz vedat milor'ün nurhak kaya ile gerçekleştirdiği harika bir söyleşi kitabı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Alper Can Ekici
20.06.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Sayın Milor, her entelektüelin sohbet etmek isteyeceği derin fikirli, elit bir kişiliktir. Zaten bunu, aldığı eğitimin yanı sıra cümlelerinde sezebiliyorsunuz. Velhasıl, bu bir gastronomi rehberi değil, belki hayata bir serzeniş, bir sitem... Ancak kesinlikle kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz ve sayfalar ilerlerken kendi sorunlarınızı düşünüp bunlara çözüm arayacağınız bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Elbirce
03.06.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Milor'dan hayat dersleri...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
effecto
02.06.2021
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Sayın Vedat Milor'un kitabının çıktığını öğrendiğimden beri heyecanla bekliyordum. Okuyanlara çok şey katacağına eminim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (3)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ERDINC KUPCUK
17.03.2023
Gençlerin özellikle okumasını tavsiye ediyorum
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Belki ilerde şarap ve kahve gurmesi falan olurum diye Vedat Milor’un kitabına başlamıştım, bambaşka bir yaşam dersi ve motivasyonla kapattım kitabın son sayfasını. Teşekkür ederim Vedat abi. (:
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Serap.Bahar
09.07.2022
Vedat Milor'un en sevdiğim yanı o entelektüel tarafı. Bilhassa eğitimini aldığı konulara olan hakimiyetini gıpta ile izlerim yıllardır. Bir kitap sahibi olacağını duyduğumdan okuduğum ana kadar kitapla ilgili müthiş bir beklentiye girdim. Beklentimi de fazlasıyla karşıladı kitap. Nurhak Kaya'nın sorduğu sorulara verdiği yanıtlarla çok güzel pencereler açtı karşımda. Bir kere Milor hayattan zevk almasını sonuna kadar bilen birisi. Yemek yiyebilmenin verdiği Milor'a hazzı düşününce kendi hayatıma dönüp baktım. Keyif aldığım şeylerden asla ödün vermemem gerektiğini düşündürdü bana sık sık. Çünkü keyif almadığım bir yaşamın yalnızca beni değil bir şekilde hayatıma dokunan her insanı da olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Kitapla ilgili bir diğer güzel yanıysa Milor'un sosyolog olmasından kaynaklı yaptığı tespitler. Büyük ihtimalle bir tür "mesleki deformasyon" ile sürekli etrafı gözlemliyor. Bu gözlemlerden de topluma ilişkin nefis tespitler çıkarıyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
redgirl sevo
26.12.2021
Pınar Sabancı ‘nın sayfasında görüp aldım iyi ki de okudum dediğim kitaplardan oldu .Vedat Milor’un yaşama dair tavsiyeleri muhteşemdi .Çok gezen mi çok okuyan mı demişler her ikisi de mevcuttu bu tavsiyelerde .Eh gezemeyince gezenlerin tecrübelerinden ders çıkarmak kalıyor bize de.Genel anlamda beğendim.Her konunun konuşulduğu samimi bir dil ile yazılan kitap diyebilirim
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
zisniko
08.10.2021
bir çırpıda okunan düşündürücü bir kitap
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Kitaplaştırmak için kısa denebilecek bir söyleşi ancak Vedat Bey'in eğitimini aldığı ve kişisel merakı ile daha da derinleştirdiği hususlardaki bazı tespitleri insanın ufkunu açıyor, mütevazılıktan kabul etmese de bazı konulardaki tespitleri yalın olmasının yanında bir o kadar da derin ve nokta atışı. Kişisel birikimlerinden istifade edebileceğimiz bir eser çıkarmak için de niyetlidir umuyorum.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
UnaMujer
08.06.2021
Sipariş ettim sabırsızlıkla bekliyorum Vedat Milor çok kıymetli bir entelektüel
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla