Azerbaycan & Orta Çağ İslam Hanedanları Dönemi Hakkındaki Yorumlar

Batuhan4445
15.01.2024
Tarihsel süreç boyunca ticaret güzergâhı olan bu bölge Karadeniz’in kuzeyi, Hazar Denizi, Harezm ve Türkistan bölgesinin birbirine bağlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Böylelikle jeopolitik durumdan ötürü sürekli olarak göçlere maruz kalmıştır. Bu eserde bölgede ilk İslam hanedanlığı olarak kurulmuş olan Sâcîler’den başlayarak Müsâfirîler, Revvâdîler, Şeddâdîler ve Şirvanşahlar gibi diğer İslam hanedanlıkları hakkında kısa ve öz bir şekilde bilgiler verilmektedir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Mutlu ADAK
05.01.2024
Çalışmada öncelikle Azerbaycan bölgesindeki siyasi tarih, bölgedeki hakimiyet mücadeleleri anlatılmış ve beş hanedanlığın Azerbaycan tarihindeki oynadıkları roller ortaya konulmuştur.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Azerbaycan üzerine çalışmalar yapılması önemli bir adım
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla