Toplam yorum: 3.088.827
Bu ayki yorum: 8.515

E-Dergi

DarkSense Tarafından Yapılan Yorumlar

13.02.2023

Oldukça kapsamlı bir eser. Osmanlı devletinin savaştığı cepheleri görece daha iyi biliyoruz fakat diğer cephelerde neler olduğunu, savaşın nasıl evrildiğini ve hangi şartlarda sonlandığını anlamak adına güzel bir eser. Çeviri de oldukça başarılı. Tavsiye ederim.
19.04.2014

Müthiş akıcı bir eser. Her bir sayfasını merakla okuyanacağınızdan eminim. Güzel kurgulanmış, bilimsel altyapıya da sahip bir roman olma niteliği taşımaktadır. Bilimsel metinler özenle gözden geçirilmiş, fizik ile ilgili herhangi bir yanlış kavrama mahal verilmemiştir. Ancak türkçeye çevrilirken bazı yerlerde problemler söz konusudur. Mesela, "fine structure constant", "güzel yapı sabiti" olarak çevrilmiştir. Halbuki, "fine" burada "ince" anlamında kullanılmıştır. Bu ufak tefek türkçe hataları kitabın akıcılığını sekteye uğratmamaktadır. Özellikle fizik ile ilgilenenlere önemle tavsiye ederim.
19.04.2014

Bu eserde, tıp biliminin tarihi, gelişimi ve günümüz modern tıbbına ulaşana değin geçirdiği aşamalar güzel bir üslub ile incelenmiştir. Şu an latince isimleri ile telafuz edilen bir çok hastalığın kökenindeki mitolojik öğeler önemle vurgulanmıştır. Tüm bu literatür bilgilerinin yanı sıra, yazarın düşüncelerini ön plana çıkaran hekimlik etiği ve yöntemleri gibi bir çok tıbbi kavramlara ve bakış açılarına da yer verilmiştir. Eserin mizanpajı ilgi çekicidir. Sadece tıp alanında çalışanların değil, bu konulara ilgi duyanların da merak okuyabileceği değerli bir eserdir. Tavsiye ederim.
19.07.2013

Prof. Dr. Annemarie Schimmel' in diğer eserleri gibi oldukça etkileyici bir eser. Büyük mutasavvıf Hallac-ı Mansur ile ilgili olan bu eser, çoğunlukla zatın izdeşlerinin ya da çevresinde bulunanların anlattığı anekdotlardan oluşmaktadır. Bunların yanı sıra bu eserde, Hallac’ın önemli eseri olan Tavasin 'den de bazı kısımlar mevcuttur. "Enel-Hakk" gibi manası hiçbir zaman hakkıyla anlaşılmamış sözlerinden dolayı Hallac-ı Mansur günümüze kadar ulema ve çeşitli ekoller tarafından sıklıkla eleştirilmiştir. Günümüzde de etkisini büyük bir güçle sürdüren cahiliye akımı ve bu akımı kullananlar, Hallac'ın hunharca katledilmesine sebep olmuştur. "Hakikati din ışığı ile arayan kimse, güneşi yıldızların ışığıyla arayan insana benzer" gibi oldukça güzel metaforik alıntıların bulunduğu bu eseri tasavvuf ile ilgilenen herkese tavsiye ederim
02.04.2013

Nobel ödüllü Fizikçi Hooft'un bu eseri popüler bilim kitapları arasında kilometre taşlarından biridir. Eserin giriş kısmı her disiplinden okuyucuya hitap etmesine karşın ileriki bölümlerini fizik eğitimine sahip bir okuyucunun bile defalarca okuması gerekebilir. Yüksek senerji fiziği ile ilgilenenler için önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Standart modelin oluşumu ve parçacıkların tasnifi detaylıca anlatılmış. Özellikle konu ile ilgilenenlere tavsiye ederim