Toplam yorum: 3.093.299
Bu ayki yorum: 3.900

E-Dergi

hayırlısı Tarafından Yapılan Yorumlar

19.05.2013

Riyazü's salihin'in özeti diyebileceğimiz Peygamber efendimizin sohbet, ders ve nasihatlerinin aktarıldığı ve çıkarılacak derslerin özetlendiği güzel bir eser. Yüzlerce konuda Allah rasulü'nün hadislerinden derlenen anlatımlar var. Bir müslüman ferdin her konu hakkında bulabileceği dini cevaplar tatmin edici.
19.05.2013

Açıkcası ağır konu, zor konu. Kader hakkında yıllardır yapılan yanlış yahut kasıtlı yorumların bir çoğu aslında islam'a ait değil. Doğal olarak bir çok inananın itikadını ve amelini bozabilir. Hasan el-basri'nin kader mevzuundaki kanaatlerini içeren çalışmasına istinaden Mustafa islamoğlu'nun açıklama ve yorumlarını içeren aydınlatıcı bir çalışma. Bilhassa emeviler döneminde kader konusu içeriğinden ve gerçeklerinden saptırılmıştır. En doğru yaklaşım kur'an merkezli olacaktır. Konu ile alakalı hadislerin sağlamlığıda ayrı bir sorundur. Sonuç itibariyle insanın elinde sahşh bir kitab/kuran'ı kerim bulunmaktadır ve tüm cevaplar oradadır. En doğrusunu yalnız Allah bilir.
06.04.2013

Milletlerarası siyaset ve insan hakları ihlalleri konularında avrupada korkusuzca mücadele edebilmiş ve İslam ile şereflenmiş çağımızın en önemli düşünür/mütefekkirlerinden Roger Garaudy'nin medeniyetlerin diyaloglarına ilişkin harika tesbit ve önerilerini barındıran özel bir çalışma. Ülkemizde yeterince tanınmamış başta ülkesi fransa ve avrupada da sesi kesilmeye çalışılmış hümanist bir filozofun mücadelesinin özetide diyebiliriz. Eski yunan geleneklerinden, orta çağ medeniyetlerine kadar bir çok tarihi durumu süzgecinden geçiren yazar günümüz afrika ve batı ülkelerinden de iyi ve kötü örnekleri irdeleyerek orta yolu ( itidal ) bulmaya, anlatmaya çalışıyor.
06.04.2013

Her medeniyet bir insan, her insanda bir medeniyettir. İnsanlığın ve dinlerin tarihi eşittir medeniyet tarihidir. Üstad medeniyetlerin tarihlerini detaylı olarak anlatıyor. Medeniyetler tarihinde inançların ve ekonominin yerine istinaden yapılan açıklama ve yorumlar harika. En az ilki kadar ilgi çekecek ve çok şey katacak devamı eser olup dinler tarihi ve insanlığın sosyolojik sürecine meraklı olanlara özellikle tavsiye edilir.
10.03.2013

Üstad Ali Şeriati'nin muhteşem sosyolojik analizleri ile bezenmiş harika bir medeniyetler tarihi çalışması. Medeniyeti medineye/şehire bağlılık hissiyatı olarak tasavvur etmesi/ettirmesi çok güzel bir yaklaşım. Ne kadar sadeleştirilmiş olursa olsun sonuç itibariyle çağımızın en derin sosyoloğu okunuyor. Geçmişe, biten yada devam eden medeniyetlere doğru kişinin gözüyle bakmak isteyenlere ideal bir eser.