Toplam yorum: 3.098.070
Bu ayki yorum: 2.600

E-Dergi

Mehmet Özenç Tarafından Yapılan Yorumlar

19.03.2009

Sultan II. Abdülhamit padişah ve insan olarak büyük tarihçimiz Yılmaz Öztuna tarafından anlatılıyor. Sultanın 33 yıllık saltanatı, yani o günkü dünya siyasal yapısı içinde Türk Devletinin bekası için, siyaseti iyi bilen ve kıvrak bir zekâya sahip olan padişahın gösterdiği çabalar, yaptıkları ve yapamadıkları anlatılıyor. O devre ait yanlış bilgilerini düzeltmek ve gerçekleri öğrenmek isteyenler için bu kitap bulunmaz bir kaynaktır.
19.03.2009

Kemal Tahir’in Devlet Ana adlı eseri; Osmanlı devletinin kuruluşunu gözümüzde canlandıran, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi’nin ve aşiret ileri gelenlerinin, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundaki emeklerinin fedakârlıklarının anlatıldığı, sürükleyici ve okunması kolay, tarih sevgisi aşılayan bir romanıdır. Tarihini bilmek ve tarih belleğine sahip olmak devletimizin selameti bakımından herkesin vazifesi olduğuna göre bu romanın okunması da herkesin vazifesi olması gerektir.
19.03.2009

Avrupa'nın küçük devleti Belçika’nın milli mücadele esnasında Türkiye’de bulunan temsilcilerinin, milli mücadelenin gidişatı hakkında, o zamanın büyük devletlerinin temsilcilerinden edinebildikleri malumatları, kendi yorumlarını da katarak dışişleri bakanlıklarına ileten mektuplarının asıl ve Türkçe tercümeleri Zeynep Kerman tarafından kitap haline getirilmiştir. Halen bize karşı tutumları değişmeyen Avrupa'nın bu minik devletine ait bu vesikaların, kafalarının derinliklerindekileri ifşa mahiyetinde olduğundan, bizler tarafından mutlaka okunması gerektiği açıktır.
19.03.2009

Orhan Duru Amerikan belgelerini tarayarak 17 Mayıs 1919 tarihinden 31 Ocak 1928 tarihine kadar Türkiye’de bulunan Amerikan temsilcilerinin büyük çoğunluğu amiral Bristol’a ait dışişleri bakanlıklarına yazdıkları rapor ve vesikaları bir kitapta toplamıştır. Milli mücadeleyi büyük bir dikkatle izlemeye çalışan Bristol Amerika’ya gönderdiği belgelerde geniş yorumlar yapmış, bilhassa ingilizlerin tezgâhladıkları oyunlardan bahsetmiştir. Belgelerin ilkinden son belgelere doğru verilen raporlar, milli mücadeleyi küçümsemekten Türk hükümetini tanımaya ve Amerikan çıkarları için hükümetle yakın temasa geçebilmeye doğru değişmektedir. Diğer devletlerin hakkımızdaki düşüncelerini onların ağzından öğrenmek isteyenler bu değerli kitabı edinmelidirler.
17.03.2009

İttihat ve Terakki cemiyetinin kuruluşu, üyelerinin düşünceleri ve karakterleri, iktidara gelişleri ve
iktidarı elde ettikten sonra devlet tecrübesi olmadığı için bocalayışları, neticede hırçınlaşarak devletin
ve milletin felaketine sebep olmaları anlatılıyor; vatan, millet ve hürriyet aşkına azınlık guruplarla
onları dost zannederek işbirliğine giren, azınlıkların kendi milletlerinin istiklali için uğraştıklarını
milletimizi arkadan vurduklarını geç anlayan gafil milliyetçilerimiz anlatılıyor yazarı yabancı olan bu
kitapta objektif bir dille. Mutlaka okunması lazımdır.