Toplam yorum: 3.099.665
Bu ayki yorum: 4.201

E-Dergi

Ekonomi Politik Tarafından Yapılan Yorumlar

24.09.2021

Çağımızın en yetkin iktisat tarihçilerinden de Vroey, sosyoloji ve felsefe birikiminden de yararlanarak 20.yy makro iktisat tarihinin karşılaştırmalı bir panoramasını sunuyor. Ama Sinirlioğlu'nun tercümesi de büyük bir övgüyü hak ediyor. İktisat yazınında az rastlanan yetkinlikte. Tüm kavramları her iki dilde de mümkün olan doğru ve en anlaşılır şekilde yansıtıyor. Makro ekonomi konusuna meraklı lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve akademisyenler için harika bir kaynak...
28.07.2021

Marksist iktisatçı Max Beer'in Karl Marx biyografisi onun felsefesinin tarihsel süreç içinde oluşumu ve iktisadi düşüncenin siyasetten ayrı var olamayacağı üzerine son derece etkili ve zekice yazılmış bir metin. Marx'ı tanımak için kısa bir başlangıç arayanlar için bulunmaz bir fırsat. (Küçük çeviri hataları hoş görülebilir)
17.07.2021

Türk dilinin en büyük şairlerinden biri olarak tanıdığımız Orhan Veli'nin entelektüel dünyasına giriş için mükemmel bir fırsat. Dönemin yerli-yabancı edebî ve siyasi tartışmaları hakkında fikir yürüten, tercümeler yapan, zamanın ötesinde yenilikçi fikirleriyle çağdaşlarını etkileyen müthiş bir kişilik O.Veli. Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihi meraklısı için de hazine değerinde yazılar...
20.04.2021

Din sosyolojisi alanında uzman olduğu vazedilen yazarın laiklik, dinsel kurumlar ve özellikle alevilik ekseninde bolca kavramsal analiz içeren, olgusal, tarihsel hemen hiç bir inceleme ve bilgi içermeyen, sosyolojik terimlerle süslü bir kitap. Yazar, bilimsel makale formunda kopyala/yapıştır yüzlerce atıf vermiş, ama ileri sürdüğü hiç bir tezi tarihî bilgi ve belgelere hiç bulaşmadan, olayların arka yüzüne dair hiç bir somut bilgi sunmadan salt kurgusal- kavramsal bir çerçeve oluşturmuş...