Toplam yorum: 3.099.265
Bu ayki yorum: 3.800

E-Dergi

Ekonomi Politik Tarafından Yapılan Yorumlar

07.07.2022

Halikarnas Balıkçının gözünden Ege'nin balıkçı - çiftçi veya denizci - yörük karşıtlığını, 1900'lerin başlarındaki ekonomik-siyasi tarih perspektifinden anlatan yine mükemmel bir roman. Mutlaka okunmalı.
07.07.2022

Aydınlanmayla birlikte felsefenin ilahiyat/ teoloji veya her ne ad verilirse verilsin tanrısal olana ilişkin mistik/ metafizik düşünceyi felsefeden dışladığı hemen ilk bölümde anlatılıyor. Geriye, Tanrı kavramına ilişkin Platon, Aristoteles ile başlayan ve patristik felsefeyle gelişen bir din felsefesine veya teolojik felsefe diye adlandırılan yüzeysel bir tarih anlatımı kalıyor. Ağırlıkla Weishchedel ve Schmidt gibi iki hıristiyan teoloğuna atıf yapılmış olması kaynak açısından da eseri oldukça sınırlıyor. Gayet anlaşılır bir dille, ilkçağ ve Hristiyan teolojisiyle sınırlı olmak kaydıyla, giriş niteliğinde bir eser olarak düşünülmeli. Konuyu daha ayrıntılı incelemek isteyenlerin psikolojiden dinler tarihine uzanan bir yelpazede S.Freud'dan M.Eliade'ye kadar daha geniş bir perspektifte okuma yapmaları tavsiye edilir.
09.05.2022

Kırgız edebiyatının en büyük yazarından muhteşem bir öykü. Savaşın insan yaşamlarını yıkıp geçtiği bir orta Asya kırsalında hâlâ hayata tutunmayı becerebilen, gücünü Toprak Ana'dan alan Kırgız köylüsünün etkileyici, duygu dolu hikâyesi...
10.04.2022

Hemen bütün tezleri Marxist bilimsel sosyalizme dayanan, çok güzel, anlaşılır bir dille yazılmış bir kitap. Ancak, iktisadî derinlik içermiyor. Kapitalist mülkiyet devrimle toplumsal bir varlığa dönüştüğünde bir anda tüm iktisadi sorunlar kendiliğinden çözümleniyor, ama bunun pratikteki karşılığı hemen hiç tartışılmıyor. Kapitalizmin her krizi, sosyalizme yakılan bir yeşil ışık gibi bir kolaycılığa kaçılıyor. Kolektif mülkiyet deneyimi hakkında daha detaylı tarihsel bilgi ve analiz kitabın en büyük eksikliği. Yazar, sovyetik dönemi de eleştirerek, pür Marksist ekonomik düzenin hiç deneyimlenmemiş olmasına sığınmış oluyor ve hâl böyle olunca tezini ancak bir ütopya seviyesinde ortaya koyuyor. Yine de Marksist ortodoksiyi güncel gelişmeler ışığında tanımak için, çok değerli kaynaklara da atıflar içeren bir giriş kitabı olarak tavsiye edilebilir.
11.03.2022

Evrimsel iktisat konusunda yazılmış makalelerden oluşan bir derleme. Bu alana ilgi duyanlar için, özellikle ana akım iktisada alternatif akımlar arasında en etkileyici ve popüler bir alana giriş niteliğindeki bir çalışma.