Toplam yorum: 3.100.459
Bu ayki yorum: 5.000

E-Dergi

Ekonomi Politik Tarafından Yapılan Yorumlar

27.04.2023

Türkiye'de müzik tarihi üzerine yazılmış çok az sayıda nitelikli eserden biri. Müziğe akademik anlamda ilgi duyanlar için güzel bir kaynak. Say'ın uzmanlığı gereği, Klasik Batı Müziği bestecilerine öncelik verilmiş, Klâsik Türk Müziği biraz ihmal edilmiş olsa da.
27.04.2023

Zweig okumanın zevki ve gururunu yaşatacak üç hikâye. Sahaf Mendel'de yazarın müthiş bir ironiyle kendisini kurguladığını düşünüyorum.
26.04.2023

Maddeci, Epikürcü ve zamanının en büyük entelektüellerinden biri olan Filozof Voltaire'in idealist düşünceye ve özellikle Kilise'ye eleştirilerini, oldukça ironik bir dille ele aldığı denemelerden oluşuyor. Çevirmenin zengin dipnotları eseri anlaşılabilir kılıyor. Aydınlanma felsefesinin büyük ustasını merak edenler için özet niteliğinde, güzel bir kaynak.
23.04.2023

Birbirinden güzel kısa öykülerden oluşuyor. Yazarın gençliğe, tarihe, aşka ve mistik iç dünyasına dair esinlenmelerini yansıtan, kâh duygusal, kâh komik ama sıcacık bir kitap. Umalım ki devamı gelsin...
31.03.2023

Bu küçük hacimli eser, Profesör Robinson'ın Kalecki ve Kaldor'la birlikte kurucusu olduğu Post Keynesyen iktisadın klasik ortodoksiye getirdiği eleştirileri içeriyor. Eser, yayımlandığı yılın (1962) siyasi ve iktisadi bağlamında okunmalıdır. Bu yıllar, Keynesyen iktisadın klasik ortodoksiye karşı bir panzehir olarak öne sürüldüğü refah ekonomisi dönemidir. Robinson öncelikle 'değer', 'fayda', 'eşitlik' gibi kavramların ahlâkî/ metafizik karşılıklarının klasik/neo-klasik iktisat okulunca nasıl muğlak bırakıldıklarını açıklıyor. Ve bu kavramların neo-klasik iktisatçıların "ideal" bir dünya tahayyülü içinde vücut bulan 'denge', 'tam rekabet', 'serbest ticaret', 'tam istihdam' gibi hayali soyutlamaların arkasına nasıl olup da başarıyla gizlenebildiklerini ifşa ediyor.