Toplam yorum: 3.100.459
Bu ayki yorum: 5.000

E-Dergi

Ekonomi Politik Tarafından Yapılan Yorumlar

13.12.2023

Yazarların bu eseri ABD'de marksistler için yaşamın zor olduğu 1960-60'lı yıllarda yazdıkları göz önünde bulundurulmalı. Eser, kapitalizmin sinsi yüzünü ortaya dökerken bilimsel sosyalizmin nasıl bir çözüm sunduğunu herkesin anlayabileceği bir dille ve ABD'nin tarihsel gerçekleriyle destekleyerek anlatıyor.
24.11.2023

Kitap, Jack London'un efsanevi yazarlık yolculuğunun başlangıcına götürüyor bizi. İlk gençliğinde bile bu kadar hikâye biriktirebilen bir adamın Amerika'nın en büyük yazarlarından biri olmasına şaşmamalı. Çevirisi de çok başarılı.
20.11.2023

Bilim tarihi ile ilgilenen okuyucular için mutlaka okunması gereken bir eser. Newton fiziğinin pek de dikkate alınmamış olan felsefî ve iktisadi arka planını Marksist bir bakış açısıyla irdeliyor.
19.11.2023

Siddharta'nın, Bozkırkurdu'nun yazarı Hesse sadece iyi bir romancı, hikâyeci değil, aynı zamanda müthiş bir entelektüel, kültür eleştirmeni. Bu eserde, kronolojik sırayla neredeyse tüm yaşam felsefesinin izlerini bulmak mümkün. Büyük yazarın denemelerinde budizmin dengeyi, yaşamı önemseyen, aşırılıklardan uzak, mütevazı duruşuna ve yazarın iyi bir insan olmak için gösterdiği çabayı bulmak mümkün. Kâmuran Şipal çevirisi için bile okunmaya değer.
17.11.2023

Çevirmenin önsözüyle birlikte okunursa tadına daha çok varacaksınız.