Toplam yorum: 3.099.788
Bu ayki yorum: 4.324

E-Dergi

Ekonomi Politik Tarafından Yapılan Yorumlar

02.01.2023

Macit Gökberk'in bu eseri esasen uzun yıllar boyunca İ.Ü. Felsefe bölümünde verdiği ders notlarının bir derlemesidir. Bugün fakültede okutulan pek çok ders materyalinin doğrudan veya dolaylı olarak kaynağı da bu eserdir. Bu gözle bakılırsa, eserin 20. yüzyıl Türk felsefe eğitiminin şekillenmesinde özel bir yerinin olması gayet doğal karşılanmalıdır.
02.01.2023

Gazeteciliği ve çevirileriyle tanıdığımız Turhan Ilgaz 'ın filozof yönünü de ortaya koyan denemelerinden oluşan bu küçük ve harika kitabı adeta saklı bir mücevher gibi. Eser, 80'li ve 90'lı yılların Turkiyesi'nden yola çıkarak başta siyaset ve medya olmak üzere, çarpık bir modernite ve ahlâk anlayışının yarattığı sorunlar hakkında felsefenin derin ve ayrıcalıklı bilgisiyle damıtılmış nitelikli eleştiriler içeriyor. Bir dönem Türk basının mutfağında, bu denli düzeyli ve entelektüel olgunluğu yüksek kalemlerin var olduğunu bilmek bile büyük bir mutluluk.
21.12.2022

Bir tarih kitabı değil, İnalcık hocanın TDV ansiklopedisi için yazdığı maddelerden oluşan bir derlemedir. İnalcık, her zamanki titizliğiyle ve tarihi konulara disiplinlerarası bakışı ile farkını hissettiriyor. Sınırlı sayıda kavram içermesine rağmen, Osmanlı tarihine genel kültür düzeyinde ilgi duyanlar için güvenilir bir kaynak.
05.12.2022

Şerif Baştav hocanın ders notlarından derlenmiş bir kitap. Maalesef, eserde dipnot ve atıf bulunmadığı için akademik çalışmalar için pek uygun bir kaynak değil. Kaynakçası oldukça geniş, fakat dipnot kullanılmadığı için eserle bağı kurulamıyor. Yine de iyi niyetli bir çabayla, oldukça tarafsız bir gözle ve son derece anlaşılır bir dille yazılmış, alandaki az sayıdaki eserlerden biri. Son dönem Doğu Roma ve erken dönem Osmanlı tarihine ilgi duyanlar için güzel bir okuma fırsatı...
06.11.2022

Kitap, İnalcık hocanın 20.yy. Türk tarihçiliğinin ve bilhassa kendi tarih anlayışının mükemmel bir özetini verdiği ve neden kendisini Braudel-Barkan okulunun takipçisi olarak gördüğü ilk bölümleri için bile okunmayı fazlasıyla hak ediyor...