Toplam yorum: 3.097.972
Bu ayki yorum: 2.502

E-Dergi

Ekonomi Politik Tarafından Yapılan Yorumlar

18.02.2023

20. yüzyılın belki de en karizmatik ve tartışmalı filozoflarından biri olan Wittgenstein hakkında dengeli, tarafsız olmaya çalışan, açıklayıcı bir kitapçık. Kişiliğini ve zamanında oldukça ses getiren fikirlerini öğrenmek için giriş niteliğinde bir eser. Çevirisi de gayet iyi ve felsefenin anlaşılması güç kavramları içinde okuyucuyu kaybetmiyor.
14.02.2023

Eser, Marx'ın Kapital'de uzun uzadıya dile getirdiği politik iktisadın temelini oluşturan fiyat, ücret, emek, sermaye ve kâr kavramları üzerine çözümlemelerini içeren 3 önemli makalesi ve Engels'in önsözünden oluşuyor. Bu kısa kitap, genelde ve büyük bir yanılgıyla sadece filozof olarak bilinen Marx 'ın modern politik iktisadın kurucularından biri olduğu tarihsel gerçeğiyle yüzleşmek için de mükemmel bir fırsat sunuyor. Marx'ın iktisadi düşüncenin gelişiminde devrim yaratan temel kavramlarını sıradan vatandaşların anlayabileceği basitlikte ve popüler örneklerle kaleme aldığı makaleler, anlaşılır ve akıcı bir çeviriyle sunuluyor. Marx'ın 20.yüzyılı şekillendiren ve maalesef ülkemizin tutucu siyasi atmosferinde uzun yıllar hak ettiği ilgiyi görmeyen fikir dünyasını tanımak için güzel bir fırsat.
29.01.2023

Barthold'un klâsik sayılabilecek bu küçük eseri, İslâm kültürünü oluşumunda İran etkisinin başatlığı tezi üzerine kurulu. Barthold'un, ana akım (Batı merkezci) oryantalistlerden neden ayrıldığı da çok iyi anlaşılabiliyor. Özet niteliğinde olmasına rağmen, konuya ilgi duyan ve satır aralarını doldurmaya istekli meraklı okurlar için güzel bir giriş eseri...
07.01.2023

Nermi Uygur 'un Türkiye'de felsefe eğitiminin sorunları ve çözümleri üzerine 1970'li yıllarda kaleme aldığı denemelerden oluşuyor. Kimi bilgilerin eski olduğu muhakkak, ama ele alınan sorunların büyük bölümü hâlâ güncelliğini koruyor. Felsefenin ana çizgilerinin ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincinde, nesnel bir bakış açısıyla yazılmış, 50 yıl öncesi için bile olsa sarsıcı ve düşündürücü saptamalar içeriyor. Zamanın ötesinden bir bakışla bile olsa, felsefe eğitmenleri ve özellikle öğrenciler için faydalı bir rehber.
02.01.2023

Macit Gökberk'in bu eseri esasen uzun yıllar boyunca İ.Ü. Felsefe bölümünde verdiği ders notlarının bir derlemesidir. Bugün fakültede okutulan pek çok ders materyalinin doğrudan veya dolaylı olarak kaynağı da bu eserdir. Bu gözle bakılırsa, eserin 20. yüzyıl Türk felsefe eğitiminin şekillenmesinde özel bir yerinin olması gayet doğal karşılanmalıdır.