Toplam yorum: 3.098.461
Bu ayki yorum: 2.995

E-Dergi

Ekonomi Politik Tarafından Yapılan Yorumlar

26.01.2024

"Ben liberal bir devrimciyim". Kitabın adı bu olmalıydı. Steinbeck, ABD'deki oldukça sağlam bir gazeteci-romancı geleneğinin Hemingway'le birlikte en büyük temsilcisi. Bu kitap da çoğunlukla O'nun gazetelerde ve dergilerde yayımlanan makale, günlük ve mektuplarından oluşuyor. Romancı yönüyle değil ama günlük siyasete, sıradan Amerikalı'nın sorunlarına, savaşa ve hayata bakışına dair güzel düşünceler içeriyor...
23.12.2023

Öncelikle Ksenophanes'in şiirlerinden hiç birisi günümüze ulaşmamıştır. Bu kitapta alıntılanan fragmanlar daha sonra yaşamış yazarların eserlerinden O'na mal edilenlerdir. Bu bilgi önsözde açıkça verilmese de tüm fragmanların kaynakları eserde belirtilmiş. Çoğunun güvenilirliğinin tartışmalı olduğunu da belirtmek gerekir. Pre-Sokratiklerin en ünlülerinden biri olan şair-filozofun düşüncesinde evrenle bir ve aynı şey olan Tek-Tanrı fikrinin ve panteizmin kökenlerini bulmak okuyucuya ilginç gelecektir.
23.12.2023

Bauman'ın küreselleşmenin hız kazandığı çağımızda mutluluğu arayan insana dair eleştirel bir denemesi. Son kertede, mutluluğun kendi değerlerini kendisi koyan, kendi aklından başka hiç bir şeye bağımlı olmayan Nietzsche'nin üst insanı ile Levinas'ın Öteki'ni karşılıksız önemsemek üzerine kurulu sorumluluk anlayışı arasında bir yerlerde olduğunu öne sürüyor. Felsefeye aşina olanlar için kolay okunan, genel okuyucu için ise bol atıflar ve kavram bolluğu içinde biraz zor okunabilecek bir eser. Ancak, Bauman gibi çağımızın en üretken ve eserleri Türkçeye en fazla çevrilen düşünürünü tanımak için de iyi bir fırsat.
17.12.2023

Bilimsel, marksist veya yaygın adıyla tarihsel materyalizm için daha iyi bir başlangıç kitabı bulmak zor...Tablolarla ve tarihsel gelişim sürecinde sınıf mücadelesi tarihini (çok gerekli olmasa da) bilinen Hegelci şablon içinde anlatıyor. Sosyalist ütopyanın geleceğine dair, kitabın son kısmındaki belli belirsiz ümitsizlik duygusu ise okuyucuya çok ilginç gelebilir...
13.12.2023

Yazarların bu eseri ABD'de marksistler için yaşamın zor olduğu 1960-60'lı yıllarda yazdıkları göz önünde bulundurulmalı. Eser, kapitalizmin sinsi yüzünü ortaya dökerken bilimsel sosyalizmin nasıl bir çözüm sunduğunu herkesin anlayabileceği bir dille ve ABD'nin tarihsel gerçekleriyle destekleyerek anlatıyor.