Toplam yorum: 3.099.665
Bu ayki yorum: 4.201

E-Dergi

Doktriner Tarafından Yapılan Yorumlar

07.05.2023

Başlığın büyüklüğünü ve derinliğini kuşatamayacak içerikte yazılar.
13.03.2022

Çalışmanın önemli kısmı İbn Teymiyye hakkındaki ikincil literatüre dayalı özetlerden oluşuyor. Yazarın özellikle Minhâcü's-sünne'de işlenen temalar çerçevesinde Şia odaklı sorunlara daha yoğun olarak değinmesi beklenirdi. Şia'nın iddialarına ilişkin tartışmaların İbn Teymiyye'deki uzantıları kitabın ikinci bölümündeki genel anlatımlarda tüketilmiş gibi. Tabi bunda Minhâcü's-sünne'nin dağınık üslubunun payı olmalı. Şia'ya odaklı bir reddiyede Eş'arîler ve sûfîlerin de yer yer hedefe konulmasının getirdiği tuhaflık çalışmadaki genelgeçer anlatımlara sebep olmuş gözüküyor.
27.02.2022

Emir Sultan hakkındaki tarihî kayıtlara ilişkin çok yönlü değerlendirmeleriyle göz dolduran bir çalışma. Menkıbeleri bakış açısı kazanmak adına öğretici tarafları var. Hazırlayanın kaynakları takip etme çabası ve indirgeyici genellemelere sapmaması övülmeye değer. Yalnız şu da söylenmeli: Keşke inceleme kısmında kadim kelimeler yerli yersiz kullanılmasaydı.
06.02.2022

Üslup bakımından güçlü olmakla birlikte düşünce ve kaynak hakimiyeti bakımından aksaklıkları olan bir kitap. Şîa'nın dogmatik taraflarına ilişkin bildik yüceltmelere yaslanarak ilerlemesi üslubunun gücünü gölgelemiş.
24.12.2021

Nitelikli bir başlangıç okuması. Gerek anlatım gerekse kaynak kullanımı bakımından örnek bir çalışma.