Toplam yorum: 3.100.259
Bu ayki yorum: 4.800

E-Dergi

Doktriner Tarafından Yapılan Yorumlar

25.09.2021

Çeviriye ilişkin bilgilendirici bir giriş ve dizin eklenmemiş olması önemli bir eksiklik.
21.09.2021

Kendi eserlerindeki atıflarından hareketle İbnü'l-Arabî'yi felsefe kültürü bağlamında okumayı deneyen, sorduğu sorular ve sunduğu yöntem bakımından verimli bir çalışma. Çevirmenin hazırladığı sunuş, eklediği metinler ve hazırladığı kaynakça kitaba nitelik kazandırmış.
17.09.2021

Yazar Rabia hakkındaki kayıtları kronolojik olarak ele alıp ortaya çıkan genişlemeyi değerlendirmeye çalışıyor. Yer verdiği Arapça-Farsça metinlerin orijinallerini aktarmış olması çok yerinde bir tercih. Tasavvuf tarihi okumaları açısından anlamlı bir katkı olmuş.
16.06.2021

Farklı bir İbnü'l-Arabî okuması. Meşâhidü'l-esrâr'ın orijinal metnini çeviri ile birlikte içermesi faydalı olmuş. Kitabın bölümleri için yazılan giriş kısımları çok değerli. Ayrıca açıklama kısımları sözü edilen kavramları ve konuları takip etmek adına öğretici. İbnü'l-Arabî okuyucularına yöntem önerecek nitelikte bir kitap.
28.07.2020

Değerli bir kitap, değerli sözler ve yorumlar içeriyor. Keşke yeni baskısı yapılırken yazım yanlışlarına biraz daha dikkat edilebilseydi.