Toplam yorum: 3.098.070
Bu ayki yorum: 2.600

E-Dergi

Doktriner Tarafından Yapılan Yorumlar

04.08.2008

Bu güzel yorumlara aynen katılmakla birlikte yayının bir eksiğine işaret etmek istiyorum: Baskıda indeks yok!!! Yani ilahilerin ilk mısralarını belirten bir indeks konulmamış. Aradığınız bir ilahiyi bulmak için epeyi bir sayfa çevirmek, epeyi bir dikkat kesilmek durumundasınız. Böylesi nitelikli bir yayında bu eksikliğin bulunması insanın içini burkuyor...
04.08.2008

Önceden hazırlanan ve insan yayınlarından çıkan sadeleştirilmiş yayına göre hayli nitelikli bir baskı. Metin orjinal diliyle önümüze konulmuş. Arapça ve Farsça kısımlar tercüme edilmiş. Hadisler ve Mesnevi beyitleri başta olmak üzere pek çok iktibasın kaynakları belirtilmiş. Tasavvufla doğrudan temasa geçmek, tasavvufun kendi dilinin hangi inceliklerle örülü olduğunu görmek açısından vazgeçilmez bir klasik. Dediğim gibi insan yayınlarından çıkan sadeleştirilmiş baskıya göre, doğrusu kıyas kabul etmeyecek derecede nitelikli...