Fahrenheit 451 Hakkındaki Yorumlar

Onaylı Yorum Bu yorum, Onaylı Yorumcu tarafından yazılmıştır.
Görevimiz karanlıkta çıra yakmak olsun, aydınlığımız huzur ve güven versin
Distopik, bilim kurgu eserleri çok fazla ilgimi çekmese de; tasarım, gözlem, inovasyon ve muhakeme yeteneğimi geliştirmek için zaman zaman okuduğum oluyor.

İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminden memnun değilsek, özlem duyduğumuz geçmişe de dönemeyeceğimize göre, geriye geleceği planlamak kalıyor. Bu uğurda, zekânın sınırlarını zorlayan her yaklaşım, her eser dikkate almaya değerdir.

Bu eser de bizi sıra dışı bir maceranın peşinden sürüklüyor. Duygu ve düşüncelerini doyurmak için zaten insan değişime ihtiyaç hisseder. Kurgunun konusu; kitap okumaya teşvik ve kitap düşmanlarına karşı kararlı bir tavır içinde olması dikkat çekici. Kurgunun vermek istediği mesajı, yalnızca buna indirgemek yanıltıcı olur elbette. “Kızım sana söylüyorum, gelinim sen de işit” türünde, tüm özgürlük, demokrasi ve insanlık dışı yaklaşımlara karşı bir tez oluşturulmuş.

Kitabın adı Fahrenheit 451; kâğıdın kaç derecelik ısıda yandığı bilgisinden üretilmiş.

Kitabı yakmaya yeltenenler, buna ihtiyaç hissedenler; topluma verebilecek bir mesajı olmayan, fikir üretemeyen, mantıksal bir yaşam algoritması olmayan kişiler olarak tanımlanabilir.

Bunlar toplumda karşımıza; despot, bencil, cahil, kaba, kıskanç, doyumsuz, hazımsız, uyumsuz, kişiliksiz, istikrarsız, mantıksız tipler olarak çıkarlar.

Kitaplardaki fikre tahammülü olmayıp yakabilenler, onu üreten bir beyni, yüreği de acımasızca yakabilirler. Hatta yaşadığı mekânı bile ateşe verebilirler. Şairlik, yazarlık ve sanatkârlık; olumsuz olaylardan esinlenerek, güzelliklerden beslenerek, kalıcı bir eser yaratmaktır. Yazar eserinde, bu yolun hakkını fazlasıyla vermiş görünüyor.

İtfaiyenin görevi yangın söndürmek iken, despotik siyasi irade tarafından kitapları yakmakla görevlendirilmesi gibi hazin bir kurgu ile karşı karşıyayız. Evde emniyet ve güvenlik için bulundurduğumuz, yangın söndürme tüpünün, patlayarak yangın çıkarması gibi trajikomik bir durum bu.

Bilim, kültür, sanat ve düşünceyi değil hayatın içine katmak, kâğıt üzerinde bile sessizce durmasına tahammülü olmayan bir zihniyetin, eylemsel kodları ifşa edilmiştir.

Olumsuzlukları gözlemleyip, daha adil, etik, estetik, kabul edilebilir yaklaşımlara yönelmek için; eğitici ve öğretici bir kitap.

Verimli okumalar dilerim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (93)
Hayır (6)
Bu Yorumu Yanıtla
Onaylı Yorum Bu yorum, Onaylı Yorumcu tarafından yazılmıştır.
İzzet Eroğlu
15.03.2021
Kitap Özgürlüktür
1953’te yayımlanan ve distopya türünün önde gelenlerinden biri olan eser, kitapların yasaklandığı ve itfaiyecilerin buldukları her kitabı yaktığı 2049 yılının Amerikan toplumunu anlatmaktadır. Kitabın adı da Fahrenheit ölçeğinde kitabın yanma derecesine işaret etmektedir. Soğuk Savaş sıralarında Amerika’da McCarthy akımının etkili olduğu bir dönemde yazılmıştır. Eser; o dönem Amerika’sında antikomünist kuşkuculuğun vardığı noktadan hareketle otoriter yönetimlere bir eleştiri şeklinde okunabileceği gibi, aynı zamanda kitle iletişim araçlarının insanı âdeta esir aldığı ve okuma devrinin bitip ekran çağının başladığı bir dönemin eleştirisi olarak da okunabilir.

Kitapları yakmakla sorumlu itfaiye biriminde çalışan Guy Montag’ın hayatı, iş dönüşünde mahallesinde karşılaştığı ilginç bir genç kızla tanışmasıyla değişir, ardından yerleşik düzeni sorgular ve eyleme geçmek, mücadele etmek kararını alır.

Otoriter düzene eleştiri bakımından tüm teknolojik araçlarla insanın ve insan düşüncesinin kuşatıldığı, farklı düşünceye müsaade edilmediği, sorgulamaya giden yolların tamamen kapatıldığı, kitapların yok edildiği bir dünya kurgulanmıştır. Bu anlamda eser otoriter düzenlere karşı önemli eleştiriler yöneltmekte ve insanın kuşatılmışlığını, acziyetini ortaya koymaktadır. Son yıllarda dünyayı da kasıp kavuran otoriterleşme eğilimleriyle birlikte okunduğunda eserin yönetime dair eleştirileri hayatta da karşılık bulmaktadır. İnsanın âdeta tüm hareketlerinin takip edilebildiği günümüz dünyasında kitaptaki öngörüler büyük ölçüde gerçekleşmiş durumdadır. Eserdeki şu ifadeler otoriterliğin boyutunu göstermesi açısından fevkalade dikkat çekicidir: “… Okulda yapmaya çalıştığın şeyin büyük bölümü ev ortamında bozulabilir. Anaokulu yaşını bu yüzden her sene azalttık; artık neredeyse beşikten alıyoruz onları.” (s. 81) Aşağıdaki alıntı da Nazi Almanya’sını yaşayan ilahiyatçı Martin Niemöller’in meşhur açıklamasını (“Önce Yahudiler için geldiler ve ben sesimi çıkarmadım çünkü ben Yahudi değildim. Sonra komünistler için geldiler ve ben sesimi çıkarmadım çünkü ben komünist değildim. Sonra sendikacılar için geldiler ve ben sendikacı olmadığım için yine sesimi çıkarmadım. Sonra benim için geldiler ve benim için ses çıkaracak kimse kalmamıştı.”) andırmaktadır:
“… ‘Suçluları’ kimsenin dinlemediği zamanlarda konuşup onları ifşa edebilecek masumlardan biriydim ama konuşmadım ve dolayısıyla ben de suçlu oldum. Kitapları itfaiyecileri kullanarak yakan sistemi sonunda kurduklarında da birkaç kez homurdandıktan sonra duruldum, çünkü artık benimle birlikte homurdanan veya bağıran kimse kalmamıştı. Şimdiyse çok geç.” (s. 104)

Eser; ekran/görüntü çağı bakımından ise esasında hayata dair önemli tespitler içermektedir. Ekran araçları ile insanların düşünme yetileri âdeta iğdiş edilerek düşünmemeleri ve sorgulamamaları sağlanmaktadır. 1953 Amerika’sında odanın dört tarafı ekranla kuşatılmış bir hayat kurgulanmışken esasında 2049 gelmeden dünyamızda daha fazlası gerçekleşti. Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse varım.” mantığı günümüzde Tayfun Atay’ın deyişi ile “Görünüyorum, o hâlde varım.” şekline dönüşmüştür. Bireylerin kitle iletişim araçlarıyla oyalandığı, beyinlerinin dumura uğratıldığı ve farklı düşünmeye meşruiyet tanınmayan bir dönemde, her ne kadar ulusal ve uluslararası belgelerle insanın hak ve özgürlükleri kabul edilmiş ve koruması da teminat altına alınmışsa da gerçek anlamda bireyin özgür olduğundan bahsetmek son derece güç.

Eserin dikkat çektiği iki durum birbirini tamamlar niteliktedir. Ekran çağının imkânlarıyla bireye zaten farklı düşünme olanağı sağlanmamaktadır. Bir şekilde aradan kaçanlar da otoriter düzenin teknolojik araçlarıyla ortadan kaldırılmaktadır.

Eserin tercümesi, tercümenin daha iyi olması gerektiği izlenimini uyandırmaktadır. Modern dünya edebiyatının önde gelen yapıtlarından biri olan bu eserde azımsanmayacak ölçüde yazım yanlışı bulunmaktadır. Tırnak içindeki cümlelere büyük harfle başlanmaması ve ifadelerin sonunda nokta işaretinin kullanılmaması, bölümlerden sonraki ilk paragrafta satır başı yapılmaması, tırnak içerisindeki ifadelerden sonra virgül işaretinin kullanılması (s. 14, 26 vd.) ve üç noktadan sonra cümleye büyük harfle başlanmaması (s. 12, 15, 25 vd.) yaygın olarak görülmektedir. Mesela okuyucu Türkçeye tercüme edilen eserde “UCLA”nın ne olduğunu bilmek zorunda değildir. Tercümanın bunun Türkçesini belirtmesi gerekir. Bu kısaltmanın Los Angeles Kaliforniya Üniversitesini ifade ettiği çoğu okuyucunun aklına gelmeyeceği düşünülerek bunun Türkçe karşılığı verilmeliydi.

İyi okumalar...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (105)
Hayır (16)
Bu Yorumu Yanıtla
Editorün Seçimi Bu yorum Kitapyurdu editörleri tarafından faydalı bulunarak öne çıkarılmıştır.
Akın Algün
21.02.2024
Okumak aydınlanmaktır. Her satır yeni bir kıvılcım biriktirir ve bu kıvılcımlar koca bir alev olur insan yüreğinde. Bu roman yüreklerdeki alevi yok etmek için satırları ateşe vermeyi tercih eden, baskıcı bir yönetimin halk üzerinde kurduğu etkiyi gözler önüne seriyor. İnsanların bu uğurda nasıl çabaladıklarını ve aslında çabaladıkça nasıl battıklarını gözler önüne seriyor. Unuttukları bir şey var ki ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, cehalet öne geçebilir ama asla kazanamaz. Bu kitapta tam olarak bunu yaşatıyor biz okurlara. Okunması gereken bir distopya…
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Editorün Seçimi Bu yorum Kitapyurdu editörleri tarafından faydalı bulunarak öne çıkarılmıştır.
Fahrenheit 451'i çok eskiden okumuştum. Tekrar okumadan önce bile okurken ne kadar etkilendiğimi hatırlıyordum. Kitap sihrinden hiçbir şey kaybetmemiş, aksine etkileyiciliği katlanarak artıyor. Dünya günler geçtikçe daha da çok benziyor Montag'ın yaşadığı zamana. Kitap okumak, nitelikli kitap okumak azalıyor. Belki de bu yüzden kendimi Ray Bradbury'nin kurguladığı bu dünyanın içinde daha çok hissettim. Bütün bunlar bir yana, karakterler öyle güzel işlenmiş ki, sanki gerçekten yaşayan -ya da yaşayacak olan- kişiler bunlar.
Montag'ın içindeki değişim, Mildred'in o donukluğu, Faber'in yenemediği korkuları, Clarisse'in yaşama duyduğu ilgi (İçten içe aslında ölmediğini düşünüyorum... Ya da bunu istiyorum.), Granger, Yüzbaşı Beatty, ... hepsi bir şekilde tanıdık gelen ve kendimi yakın hissetmeme neden olan karakterler.《Kerosen (Gaz yağı): Yanıcı hidrokarbon sıvı. Yunanca keros (mum) ve elaion (yağ) sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuştur.

Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
Ayn-ı Hayat
04.06.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Distopik bir eser, okurken hep umutsuzluğa düştüm. Kitabın bir sonu yok gibi.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
eymenkaragoz
31.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Konusu ve kurgusu ile önemli bir kitap fakat kitabın sonu biraz muğlak ve tatmin edici bir son değildi.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Figen Su
21.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kurgu adı altında günümüzün gerçekliğini inanılmaz bir şekilde yazmış yazar. Bir an önce sonuna gelmek için soluksuz okumak istediğim ama diğer yandan da bitmesin diye kendimi tuttuğum şaheser
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
dentgirl
18.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
distopik türde yazılmış olan kitap aslında günümüzden bir çok durum barındırıyor. kitapların olmadığı, bulunduranların suçlu sayıldığı, itfaiyecilerin yangın söndürmek yerine yangın çıkardığı bir dünya... ne kadar uzak değil mi aslında değil sayfaları çevirdikçe dur bir dakika aslında biz bunları yaşıyoruz deyip yazara hayran oluyorsunuz...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Nida Yüksel
16.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Akıcı ve yaratıcı bir kurgu eseri. Okurken yer yer gerildim yer yer sorguladığım güzel eserlerdenn.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
nilesus
14.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
zamanına göre yazılmış distopik harika bir kurgu. Anlatımı bağlamı ile etkileyici bir dil. geleceğimizin korkusu demek istiyorum umarım korkularımız ile yüzleşmeyiz.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
bls bdk
12.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Tek oturuşta okuduğum müthiş bir kitaptı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Kübra Ersoy
08.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Okuduğum ilk distopik eser. Zamanına göre yazılmış harika ötesi bir kurgu. Bazı şeyler kitapta çok uçuk gibi görünse de ara ara bu zaten şimdi de böyle olmaya başlamadı mı diyebilirsiniz. Kitabı önemli bir eser yapan etkenlerden biri de bu zaten.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Mrvakrs
04.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Yakın bir gelecekte kitapsız bir hayat. Kitap bulunduranların tutuklandığı, itfaiyecilerin buldukları kitapları yaktığı bir zamandan bahseden bir kitap. Kağıdın yanma ısısı Fahrenheit 451!
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
NE-BU
03.05.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
İtfaiyecilerin yangın söndürmek yerine yangın çıkardığı, kitapların yok edildiği, teknolojinin üst düzey olduğu distopik bir eser. Kısaca bahsedecek olursam; itfaiyeci Guy Montag, kitapları merak edip yaşadığı düzeni sorgulamaya başlayacak. Kitap olmayan bir dünyayı bize anlatan, okurken ürküten bir kitap. Kesinlikle şans verilip okunması gerekiyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
CEMİLE Aslaner
27.04.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kitabı çok beğendim.Sanki şu anı anlatır gibi içine alıp sürükleyen bir eser,zamanının ötesinde bir bakış açısı
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
osmgul
26.04.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Tabii ki harika bir roman. Ama "Yakma Zevki" derlemesinin içinde iki adet versiyonu bulunan hikayeleri romandan çok daha harika.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
MakbulÖyküler
22.04.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Yıllardır bildiğim, sürekli ertelediğim bir kitaptı. Sonunda okudum. Geç kaldığım icin kendime kızdım. Okurken yazıldığı tarihi dikkate alırsanız şaşkınlığınız ve beğeniniz çok daha fazla artacaktır. Mükemmel bir öngörü ve hayal gücü ile yazılmış. 1984, Cesur yeni Dünya ve Fahrenheit Kara üçlü kitapları mutlaka okunmalı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
arzu BOYAMA
21.04.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
daha geleceğimiz nokta anlatılıyor
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Sibel Güneş
31.03.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Yıllar önce yazılmasına rağmen yaşadığımız bu dönemi anlatıyor sanki. Okurken, kitapların olmadığı bir dünyayı hayal etmek bile insanın içini ürpertiyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
İsmail Özgür Ünal
27.03.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Güzel ancak diğer distopyalar kadar sürükleyici gelmedi bana. Yine de türü sevdiğim için beğendim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
İmperium Literary
13.03.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Okuyup bitirdim. Fakat okurken beni alıp sürüklemedi bu kitap. Olayların akışına bir türlü kaptıramadım kendimi.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Endam Kıyançiçek
29.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
"Mutlu olmamız için gerekli her şeye sahibiz, ama mutlu değiliz. Bir şey eksik. Etrafa bakındım. Ortadan kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey, on-on iki yıldır yaktığım kitaplardı.” cümlesi kitapla ilgilenmemdeki en mühim cümle oldu, distopya türünde keyifle okunan bir roman.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Mehmet Akif Ay
25.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
distopya türünde kesinlikle mükemmel bir eser okunması gerek genel olarak çok akıcıydı ama nedense bir şeyler eksik kaldı alınabilir
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
norveclitalyan
23.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Mükemmel ötesi bir bilimkurgu. Okumanız gereken bir kitap.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Gülsüm Ersoy
21.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
okumanın ve kitapların değeri üzerine tekrar tekrar düşündürdü kitap beni
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
leyla taştan
19.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Tek oturuşta bitireceğiniz, ve bitirince de keşke bitmeseydi diyeceğiniz türde bir kitap.. okumak, sorgulamak üzerine harika bir anlatım olmuş..
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Barış Taşoğlu
17.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Mükemmel, soluksuz okudum aldığım gün bitirdim...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ÜÖZGÜR
10.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Harika bir kitap.Soluksuz okudım derler ya,gerçenten de öyle
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
El_Fakir
08.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
farklı bir deneyim
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Emre ÖZTÜRK
04.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Ne zaman kitaplardan konu açılsa, arkadaşlarım tarafından önerilen bir kitap olmuştur. Dolayısıyla uzun süredir okumak istediğim bir kitaptı. Bilim kurgu üzerine yazılmış bir eser ve yazar 1950 yıllarında günümüzü büyük ölçüde tasvir edebilmiş.
Kitabı okuduktan sonra, okumanın bize ne kadar çok şey kattığının bir kez daha farkına varmış oldum. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
SbLBrKgL
03.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
farklı bir deneyim oldu benim için...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
monıc
02.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Bazı kitaplar kendini iki kere okutur ,bu kitap benim icin öyle oldu
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Mert Koç
01.02.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
ray bradbury'nin kendi has anlatımlarıyla içine çeken distopik bir roman.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ic ck
29.01.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Ufuk açıyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Reha Berber
27.01.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Güzel bir kitap, kısa sürede okuyup bitiriyorsun... tavsiye ederim
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Esra Yıldız
24.01.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Korku ve bilimkurgu türünde oldukça iyi bir eser. Tarzını sevdiğim bir roman.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Leyla gökcan
23.01.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Kötü yorumlar görüyorum ama benim zevkle okuduğum kitaplardan biri
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
zeynep ekinci
08.01.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
beğenmeyenler olsa da benim için güzel ve farklı bir eserdi
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Ruveyde74
05.01.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Bu kitaptan sonra distopya okumak ayrı bir zevke dönüştü. Farklı bir bakış açısı. Özellikle kitapları sevenler için korkunç bir dünya yaratmış yazar.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
yasemin_sevde
01.01.2024
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
konusunu okuduktan sonra büyük bir heyecanla aldım. güzeldi ancak biraz daha sürükleyici olmasını dilerdim
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Nazlı Tursun
27.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
güzel sürükleyici düşündürücü
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
d_dlk
19.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
büyük bir beklentiyle okumaya başladım ancak bir türlü içine alması beni kitap. çok da beğenmedim açıkçası.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (1)
Bu Yorumu Yanıtla
Doruk0519
18.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Okumayı sevmeyen biri olarak bu kitabı çok sürükleyici ve güzel buldum
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Eylem Aktaş
18.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Okunması tavsiye edilecek kitaplardan
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Tutunamayanlardan
12.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Okunması tavsiye edilecek kitaplardan...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
ozgaydin
11.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Konusu harika, distopya türünü de çok severim ama kitap beklentimin bir tık altında kaldı.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Elif Saltan
09.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Akıcı bir kitap gayet güzel
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Ramos4ever
07.12.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Çok sürükleyici bir kitap. Bayadır erteliyordum keşke daha önce okusaymışım
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
roland266
26.11.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
1 gün de bitirdim anlatımı çok hızlı ve kitap akıyor
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
nameerdemir
22.11.2023
Satın Alma Onaylı Bu ürün yorum sahibi tarafından satın alınmıştır.
Şahane bir kurgu, sürükleyici ve akıcı bir anlatım. Herkese tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla